Nieuwsbericht

31 mei 2022
Deadline aanleveren gegevens Perined: 5 juni!

Perined heeft nog geen complete aanlevering van alle praktijken. Dit heeft grote impact op het algemene beeld over de geboortezorg in Nederland en de 1e lijns verloskunde. Lever daarom uiterlijk 5 juni 2022 de gegevens aan van jouw praktijk.

De werkgroep integrale indicatoren heeft gezamenlijk het Zorginstituut gevraagd om de landelijke integrale indicatorenset voorlopig niet te publiceren. Om de indicatoren en het jaarlijkse beeld naar VWS alsnog goed te kunnen weergegeven is een compleet beeld van belang.