Nieuwsbericht

18 juni 2024

De KNOV zet zich volop in voor een toekomstbestendige verloskunde. In een recente webinarreeks heeft het KNOV-bestuur met leden besproken hoe we ons vak willen ontwikkelen en welke kernwaarden onze verloskundige beroepsidentiteit definiëren. Belangrijke thema's die hierin onder andere naar voren kwamen, waren het stoppen van onnodige medicalisering en het versterken van onze rol in de fysiologische verloskunde. 

Om deze koers te ondersteunen, is besloten een reeks documenten te ontwikkelen die onze beroepsidentiteit helder beschrijven. In verschillende zorgdomeinen en met de gezonde fysiologie als basis. De documenten zijn van toepassing op de eerste- en tweedelijns verloskundige zorg en worden verdeeld in twee clusters:  

  1. Zorginhoud: preconceptie- en anticonceptiezorg, natale zorg inclusief thuisbevallingen, en postnatale zorg
  2. Poortwachter: risicoselectie en risicocommunicatie

De geplande werkzaamheden rondom de richtlijn Prenatale Zorg zijn reeds gestart en zullen een apart document opleveren dat de beroepsidentiteit in relatie tot de prenatale zorg beschrijft. 

Wil jij bijdragen aan dit project?

Ben jij verloskundige, werkzaam in de eerste of tweede lijn en wil je bijdragen aan het opstellen van deze documenten? Ga dan naar de oproep die hiervoor is geplaatst.