Oproep

25 juni 2024

In een recente reeks webinars heeft het KNOV-bestuur met leden besproken hoe we ons vak willen ontwikkelen en welke kernwaarden onze verloskundige beroepsidentiteit definiëren. Als vervolg op de uitkomsten van deze webinars ontwikkelen we een reeks documenten die onze beroepsidentiteit helder beschrijven. In verschillende zorgdomeinen, met de gezonde fysiologie als basis, en van toepassing op zowel de eerste als de tweedelijns verloskundige zorg. Deze documenten zijn verdeeld in twee clusters:  

  1. Zorginhoud: preconceptie- en anticonceptiezorg, natale zorg inclusief thuisbevallingen, en postnatale zorg
  2. Poortwachter: risicoselectie en risicocommunicatie

We streven ernaar om de documenten (in grote lijnen) te presenteren tijdens de KNOV Tweedaagse in maart 2025. 

Wie zoeken we?

We zoeken verloskundigen (werkzaam in zowel de eerste als de tweede lijn) om als inhoudelijk expert deel te nemen aan een expertpanel. Dit panel zal in een aantal bijeenkomsten (zowel face-to-face als online) bijdragen aan de ontwikkeling van de verloskundige identiteitsdocumenten. Het proces wordt begeleid door senior programmacoördinatoren Suzanne Thompson en Imara Wilsens (KNOV) en de documenten worden geschreven door twee externe schrijvers. 

Wanneer?

Het project start in september 2024.

Help je mee?

Ben jij bereid om je expertise te delen en input te leveren voor dit belangrijke project? Neem dan contact op met Suzanne Thompson (sthompson@knov.nl) of Imara Wilsens (iwilsens@knov.nl). Zij geven je graag toelichting op de documenten, de werkwijze met het expertpanel, de rol van de schrijvers, en de verdere organisatorische aspecten.

We ontvangen reacties graag uiterlijk vrijdag 5 juli

Samen kunnen we een sterke basis leggen voor de toekomst van ons vak!