Nieuwsbericht

12 mei 2021

De Nederlandse Zorgautoriteit nodigt ons (het bureau en de leden van de KNOV) uit om deel te nemen aan de openbare consultatie ‘Sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz’. De openbare consultatie is van maandag 10 mei tot en met 31 mei en bestaat uit vier open vragen.

De sectoroverstijgende betaaltitel gaat over een betaaltitel óver de schotten van de sectoren (bijvoorbeeld fysiotherapie en medisch specialistische zorg) heen en/of óver de lijnen van de verschillende wettelijke domeinen (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg). Zo ontstaat meer ruimte voor samenwerking en het samen leveren van zorg. Dit kan ook samenwerking binnen de geboortezorg of tussen geboortezorg en bijvoorbeeld sociaal domein raken! En misschien een alternatief bieden voor Integrale Bekostiging. 

Passende zorg

De zorg voor een patiënt houdt niet op bij de grens van één sector of domein en vraagt om meer integrale zorg (en dus ook bekostiging). In het advies ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nu’ heeft de NZa toegezegd te verkennen onder welke voorwaarden meer ruimte voor betaaltitels over de sectoren en domeinen heen van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Welke kansen biedt dit partijen? Wat biedt het patiënten? En welke risico’s zijn er? De NZa wil op basis van de uitkomsten van de openbare consultatie het ministerie van VWS adviseren. Op de website van de NZa staat een informatiekaart met uitleg over de sectoroverstijgende betaaltitel. > Direct naar de informatiekaart

Belang van deelname

De NZa nodigt branche- en beroepsorganisaties én zorgverleners (en vertegenwoordigers van patiënten en zorginkopers) uit om te reageren. Om deze betaaltitel mogelijk te maken, zijn naar verwachting ook wijzigingen nodig in de wet- en regelgeving voor de Zvw en Wlz. Ze horen graag uit de praktijk welke aanpassingen mogelijk nodig zijn. De KNOV zal de consultatie als beroepsvereniging invullen, en we vragen onze leden ook zelf de consultatie in te vullen, hoe meer mensen reageren, hoe sterker ons verhaal wordt. We zouden graag de informatie die onze leden invullen, ontvangen als KNOV, zodat we dat mee kunnen nemen in onze reactie als KNOV. Die zullen wij uiteraard ook weer met jullie delen.