Nieuwsbericht

25 mei 2023

Ook in de geboortezorg komt, net zoals in de gehele zorg, helaas discriminatie voor. Dit gebeurt bijvoorbeeld op basis van huidskleur, gender, religie, geslacht of door middel van uitsluiting. De projectgroep Gelijkwaardige Geboortezorg heeft zich hierover gebogen en heeft een aantal resultaten opgeleverd, waaronder de analyse Gelijkwaardige Bejegening. Hieronder vind je de resultaten.

Om zicht te krijgen op de manier waarop verloskundigen en cliënten elkaar ervaren, zijn twee enquêtes uitgezet; één richting verloskundigen en één richting cliënten. Uiteindelijk zijn er 160 enquêtes geretourneerd (ruim 100 bij de cliënten en ruim 50 bij de verloskundigen). Aan de hand van deze enquêtes (afgenomen bij verloskundigen en cliënten) is er informatie opgehaald over beleving, mate van diversiteit en concrete ervaringen over de Geboortezorg. Dit is gebeurd door het stellen van gerichte en open vragen. De afgenomen enquêtes hebben betrekking op uitsluitend de Nederlandse Geboortezorg en zijn verwerkt in een analyse.

In dit document vind je handige links naar artikelen of websites die te maken hebben met het thema gelijkwaardige geboortezorg. Dit document is geen uitputtend document, maar is bedoeld als een handreiking om je zoektocht naar informatie over gelijkwaardige geboortezorg te vergemakkelijken. 

Dit artikel is geschreven door wetenschappelijk adviseurs van de KNOV en geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat gebeurt er op internationaal en nationaal niveau op het gebied van diversiteit, inclusie en anti-discriminatie en wat zijn de goede voorbeelden?
  • Wat is het wetenschappelijk bewijs van ervaringen en gevolgen van/met diversiteit, inclusie en anti-discriminatie met betrekking tot (1) zwangere vrouwen, (2) verloskundigen en (3) verloskunde opleidingen?

Tariefbeschikking verloskund van de NZA
Hier vind je het inhoudelijk kader van de NZa, de Q&A en de hand-out over tolken inzet in de geboortezorg.

Er zijn drie webinars georganiseerd:

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.