Nieuwsbericht

11 januari 2023

Per 1 januari 2023 is de 2023-tariefbeschikking Verloskunde van de NZa van kracht. Nieuw in deze beschikking, ten opzichte van eerdere jaren, is het tarief voor de inzet van een talentolk. Onder andere de KNOV heeft zich hier hard voor gemaakt, wat geresulteerd heeft in deze vergoeding.

Verloskundigen en kraamverzorgenden kunnen de kosten voor een tolk vergoed gaan krijgen. Hoe dit precies in zijn werk gaat, lees je in bijgaande Q&A. Op 15 december 2022 heeft de KNOV een webinar georganiseerd over de inzet van de tolken. Deze kun je hier terugkijken. Naar aanleiding van de vragen die zijn gesteld tijdens het webinar en vragen die via de Helpdesk zijn binnengekomen, is de Q&A aangevuld.

De werkgroep heeft een handige hand-out ontwikkeld welke je kan helpen bij de inzet van een tolk. Voor meer informatie: Inhoudelijk kader inzet tolken anderstaligen verloskundigen versie NZA - KNOV