Nieuwsbericht

24 januari 2023

Al decennialang heeft de geboortezorg een voortrekkersrol met de kwaliteitsregistratie via Perined. Verloskundigen spelen een cruciale rol in de registratie en aanlevering van data voor o.a. de kwaliteitsregistratie. Afgelopen week heeft ons het bericht bereikt dat twee van de drie softwareleveranciers (na Vrumun, nu ook Onatal) een extra bijdrage gaan vragen aan verloskundigen voor de aanlevering van elk dossier aan Perined. De stimuleringsbijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt niet afdoende om te voorkomen dat verloskundigen de dupe zijn van de aanleverproblemen.

De KNOV adviseert daarom verloskundigen voorlopig deze extra bijdrage niet te betalen aan de leveranciers. Dit heeft mogelijk de consequentie dat de verloskundigen geen data aanleveren bij Perined voor de kwaliteitsregistratie van de geboortezorg. Er is nu eerst een systemische oplossing nodig, waarbij het niet zo kan zijn dat dit opnieuw alleen voor rekening van de verloskundigen komt. 

Er moet op korte termijn helderheid komen over een redelijke tegemoetkoming in de ICT-kosten voor eerstelijnsverloskundigen vindt het bestuur.

Lees hieronder de volledige brief van het bestuur aan betrokken partijen.