Minister doet uitspraak over integrale bekostiging

14 januari 2021

Minister Van Ark maakte vandaag bekend dat zij haar voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de integrale bekostiging uitstelt. De minister gaf aan dat ze verwacht hiermee tegemoet te komen aan de bezwaren die door de KNOV zijn verwoord in de brieven aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Brieven KNOV aan NZa en minister van medische zorg

Begin januari stuurde we als KNOV een brief aan de NZa met het verzoek het advies over de integrale bekostiging onder de loep te nemen en aan de minister Van Ark met het verzoek tot uitstel van haar voornemen de NZa een aanwijzing te geven om de integrale bekostiging per 1 januari 2022 regulier te maken. De oprichting van een Integrale Geboorte Organisatie (IGO) door TerGooi ziekenhuis was de aanleiding voor de brieven. In twee recente artikelen in Zorgvisie en Medisch Contact licht Directeur Charlotte de Schepper de gevolgen nader toe voor onder andere de keuzevrijheid van zwangere vrouwen en de samenwerking tussen professionals in de nulde, eerste en tweede lijn in de regio.

NZa door minister gevraagd om te reageren op de bezwaren van de KNOV

De NZa is door de minister gevraagd om te reageren op de bezwaren die de KNOV in haar brief schetst. Ook zal de NZa op verzoek van de minister met betrokken partijen in de regio het Gooi in gesprek gaan en de feiten in kaart brengen, aldus de minister. De minister zal wachten met de aanwijzing totdat zij terugkoppeling heeft over de uitkomst van de gesprekken. De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd, als het kan tijdens het VAO zwangerschap en geboorte.