Evenement

21 mei 2024

Na de start van het platform voor vertegenwoordigers van een eerstelijns verloskundige organisatie (VEVO) en het platform voor klinisch verloskundigen, kunnen we met trots mededelen dat we binnenkort weer vier nieuwe platforms lanceren.

Op dinsdag 21 mei is 's ochtends de aftrap voor het platform voor kleinschalig werkende verloskundigen. Op donderdag 13 juni volgen de drie andere platforms voor verloskundigen in loondienst in de eerste lijnwaarnemend verloskundigen en verloskundigen werkzaam in andere organisaties en domeinen.

Achtergrond Platforms

Eind vorig jaar zijn we gestart met het opzetten van platforms voor onze leden. Met als doel: verloskundigen verbinden en de belangen van alle verloskundigen behartigen.

Verloskundigen hebben in verschillende werksettings te maken met specifieke uitdagingen in de werkzaamheden. Daarom hebben we in het jaarplan 2023 aangekondigd om platforms op te zetten. We zien de platforms als middel om:

  • Leden onderling beter te verenigen en te verbinden met elkaar
  • Leden te verbinden met de KNOV
  • Belangenbehartiging voor specifieke groepen te versterken

Samen met jullie, onze collega’s, werken we aan een beroepsorganisatie waar álle verloskundigen zich gehoord en gewaardeerd voelen. Met een sterke focus op de gezamenlijkheid tussen verloskundigen: op de inhoud van ons vak en onze beroepsidentiteit.

Wil je meer lezen over de platforms: Platforms - KNOV

Programma platformbijeenkomst

09.45u Inloop met koffie en thee
10.00u Start bijeenkomst & welkom 
10.15u Introductie KNOV platforms 
We lichten het opzetten van de platforms binnen de KNOV toe. Er 
komt onder andere aan bod wat het doel hiervan is en waarvoor de 
platforms dienen. Hoe kunnen deze platforms onze leden 
ondersteunen in het werk en hoe heb je als platform inspraak op het 
jaarplan van de KNOV. 
10.45u Introductie van de digitale omgeving COMTO-KNOV 
We nemen je mee in de opzet van het digitale platform. Hier kun je 
onder andere in contact komen met collega's in dezelfde 
werksetting, ideeën en inspiratie uitwisselen en relevante 
documenten delen met elkaar. Via de app en op je laptop!
11.00u Pauze 
11.15u Bespreken agendapunten 
Recente ontwikkelingen vanuit de KNOV, het jaarplan en de 
visiebijeekomsten worden toegelicht. Waar staan we en waar willen 
we met elkaar naartoe? Er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan 
over wat er speelt bij jou als verloskundige in de kleinschalige 
werksetting.
12.00u Lunch

Waar?

De bijeenkomst vindt plaats in Domus Medica, bedrijventerrein Papendorp, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht. Deze eerste bijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet-leden.

Aanmelden en verdere informatie

Meld je nu aan bij Quinty Spits, platformsecretaris: qspits@knov.nl. Voor ad hoc aanmeldingen graag contact leggen via 0610057019.