KNOV Winkelmandje (0) Menu

Oproep: meer opleiders nodig

10 juni 2021

De KNOV en de SOV (Samenwerkende Opleidingen Verloskunde) krijgen signalen uit het werkveld dat er een tekort dreigt te ontstaan aan afgestudeerde verloskundigen. Hierdoor komt, vooral in de komende zomervakantie, de waarneming in gevaar. Door de coronamaatregelen is er voor veel VIO’s (Verloskundigen in opleiding) een achterstand in stages ontstaan en is de vraag naar stageplekken toegenomen. Daarom deze oproep aan verloskundigenpraktijken om (meer) VIO’s te gaan opleiden. Dit bevordert het tempo van studeren en daarmee de instroom van nieuwe verloskundigen in het werkveld.

Huidige situatie

Meer VIO’s dan normaal hebben nu nog een stageplek nodig. Gedurende een lange periode waren er, behalve voor de vierdejaars VIO’s, geen stages mogelijk en zijn er stagedagen gemist als gevolg van ziekte en quarantaine. We zien ook dat er praktijken zijn die meer VIO’s opleiden dan ze normaal gesproken doen. Dit wordt heel erg gewaardeerd. Er zijn echter ook praktijken die momenteel geen VIO’s opleiden of alleen vierdejaars willen begeleiden.

Momenteel lopen VIO’s onnodige studievertraging op omdat er geen stageplek beschikbaar is. Om de afstudeerstroom ook komende jaren op gang te houden is het van belang om ook jongerejaars een kans te geven om stage te lopen.

Wat doen de opleidingen?

De opleidingen verloskunde kunnen de eindtermen en wettelijke opleidingseisen niet zomaar veranderen. Zo moeten de VIO’s voldoen aan het minimale aantal stage-uren en het verplichte aantal verrichtingen.

Wat de opleidingen doen om onnodige (extra) studievertraging te voorkomen, verschilt per opleiding. Een paar voorbeelden:

 • Het creëren van extra toetsmogelijkheden (om voortgang in de studie te kunnen houden)
 • Extra competentie assessment of dossierexamen mogelijkheden
 • Beoordelingen uit de stage met voorrang bekijken, zodat de VIO snel aan een vervolgstage kan beginnen
 • Extra beschikbaarheid van docentbegeleiders in de zomervakantie
 • Extra dossierexamen door de examencommissie in de zomer
 • In gesprek gaan met het ministerie van VWS om de wettelijke eisen opnieuw kritisch te bepalen
 • Het aantal te zetten en te hechten epi’s te verminderen.

  Om het voor praktijken aantrekkelijker te maken om VIO’s op te leiden is er de mogelijkheid om de PBM (Persoonlijke BeschermingsMiddelen) vergoed te krijgen.

  Oproep

  Als je kans ziet om een (extra) VIO op te leiden neem dan contact op met een van de opleidingen:

  • AVM - stage@av-m.nl
  • VAA - stagebureau.vaa@inholland.nl
  • VAG - stagebureau.vag@inholland.nl
  • VAR - stageverloskunde@hr.nl

  Mocht je overwegen om (extra) stage te bieden, dan kunnen de stagebureaus meedenken op welke wijze de stage verantwoord geboden kan worden.

  Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

  Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

  Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

  Word lid

  Contact

  Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

  Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur