KNOV Winkelmandje (0) Menu

Verbeteren van de bekostiging – een vooruitblik

11 februari 2021

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het proces rondom de integrale bekostiging. Voor een deel zichtbaar voor de leden via openbare brieven, nieuwsberichten en media en in gesprekken die met veel leden zijn gevoerd. Voor een deel ook onzichtbaar voor de leden via de lobby met verschillende landelijke stakeholders en de Tweede Kamer. In de huidige planning spreekt de Tweede Kamer hier op 25 februari over. Hieruit volgt een beslissing voor de komende periode. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Vooruitkijken naar passende bekostiging – kwaliteit centraal

Ondertussen is het belangrijk om ook alvast vooruit te kijken. Daarvoor is in samenwerking met de werkgroep bekostiging het plan voor passende bekostiging opgezet en ook zo gepresenteerd in de ALV in november jl. Een belangrijk onderdeel hiervan is het versterken van de organisatiegraad, zodat ook andere experimenten in regio’s de ruimte krijgen om de beste zorg voor de zwangere vrouw te leveren. Zo zet je kwaliteit centraal en laat je de bekostiging volgen.

Huidige bekostigingsvormen verbeteren – verschillen juist onze kracht

Als we met leden praten, of ze nu voor een IGO, zorggroep of andere organisatie werken, zeggen ze allemaal dat de bekostiging niet perfect is. Vragen rondom verplaatsen van zorg en geld, vragen rondom administratieve lasten of vragen rondom de inzet van preventie komen dan terug. Allemaal belangrijk om onze taak als verloskundige goed op te pakken. Vandaar ook dat we hier een proactieve rol voor de KNOV zien.

Tegelijkertijd zijn al onze leden trots op wat ze hebben opgebouwd. En dat moeten we ook koesteren en er de goede punten uit halen. Van de verschillen kan je juist leren op weg naar de best passende bekostiging. Daar ligt ook juist onze kracht als verloskundigen. Wij hebben ervaring met veel verschillende vormen van bekostiging en organisatie. Uit die brede ervaring moeten we de kennis halen. Zo beginnen we niet op nul, maar kunnen we de reeds opgedane kennis goed gebruiken.

Uiteraard moet daarbij rekening gehouden worden met de verschillen die er nu eenmaal tussen regio’s zijn. Tegelijk zijn deze verschillen ook onze kracht. We zien in verschillende regio’s ontwikkelingen waar we heel blij van worden en waar we met elkaar van moeten leren.

Samen met de leden – in werkgroep en webinar-vorm

Om de bekostiging te verbeteren en stappen te zetten naar passende bekostiging, zullen de leden actief worden betrokken. Door in een werkgroep op zoek te gaan naar die passende bekostiging. Door te toetsen in een breed gedragen klankbordgroep. Door te leren van de goede punten van de reguliere bekostiging en de integrale bekostiging. En tegelijk ook te kijken naar de negatieve punten die een bepaalde bekostiging ook altijd met zich mee brengt.

Er wordt gesproken over specifieke randvoorwaarden voor de integrale bekostiging. Anticiperend hierop zullen we met elkaar het gesprek hierover aan moeten gaan om bijvoorbeeld op lange termijn de gelijkwaardigheid en de positie van de verloskundige te borgen. De IGO’s zullen hier uiteraard ook zelf bij betrokken worden, gezien hun ervaring op dit terrein.

Daarnaast zal in de maand maart een uitgebreide webinar volgen, met daarin ook de ruimte om vooraf vragen te stellen. De exacte invulling volgt nog, hier informeren jullie op korte termijn over.

Wat kan ik ondertussen doen?

De KNOV is geïnteresseerd in mooie voorbeelden, in initiatieven die leven in de praktijk en wensen die er zijn rondom de bekostiging. Ook beantwoorden we graag specifieke vragen die er bij verloskundigen leven. Op basis hiervan zal ook een FAQ kunnen worden opgesteld voor het webinar. Neem dus vooral op één van deze punten contact op met de Senior Programma Manager van jouw regio.

Mocht je geïnteresseerd zijn in het actief meedenken op dit onderwerp, meld je dan alvast aan bij helpdesk@knov.nl.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur