KNOV Winkelmandje (0) Menu

Persbericht: SoWMy 2021 concludeert: Investeren in verloskundigen redt levens

26 mei 2021

Nu investeren in meer verloskundigen zal in 2035 wereldwijd 4,3 miljoen levens per jaar redden. Op dit moment zijn er ongeveer 2 miljoen verloskundigen aan het werk, dat zijn er naar schatting 900.000 te weinig.

Als in 2035 iedere zwangere vrouw verloskundige zorg tot haar beschikking heeft, kan 67 procent van de maternale sterfte, 64 procent van de neonatale sterfte en 65 procent van de stilgeboortes voorkomen worden. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het State of the World’s Midwifery 2021.

194 landen vergeleken, Nederland best practice

’The State of the World’s Midwifery (SoWMy) is een rapport in opdracht geschreven van 3 internationale organisaties: World Health Organization (WHO), United Nations Population Fund (UNFPA) en The International Confederation of Midwives (ICM) met wereldwijde cijfers rond geboortezorg over 194 landen, dat eens in de zoveel jaar verschijnt. Het rapport focust op het werk van verloskundigen. Voor het eerst staat Nederland in de SoWMy en wordt het aangehaald als best practice. Nederland wordt beschreven als een voorbeeld voor andere landen. Dat Nederlandse vrouwen kunnen kiezen waar ze willen bevallen is uniek in de wereld. Doordat dertien procent thuis bevalt - en vrouwen zowel thuis als in het ziekenhuis toegang hebben tot een verloskundige - medicaliseert Nederland minder, is het aantal keizersneden relatief laag en zijn tegelijkertijd de geboorte-uitkomsten hoog. Ook over Centering Pregnancy (groepsgewijze verloskundige zorg) wordt vol lof gesproken. “We zijn een voorbeeld voor de rest van de wereld en moeten zorgen dat dat zo blijft.”, stelt Franka Cadee, ICM president en nauw betrokken bij de totstandkoming van de SoWMy.

Perverse prikkel

“In 2014 werd het laatste SoWMy-rapport gepubliceerd en ook daarin kwam het tekort aan verloskundigen naar voren. In de tussentijd is er wel iets verbeterd, maar niet genoeg. Wereldwijd zie je dat ziekenhuizen en het biomedische systeem dominant zijn, ook in Nederland. Dat heeft een financiële reden; voor het opbouwen van een vertrouwensband en voor ‘watchful attendance’, zoals Prof. Dr. Ank de Jonge het noemt om de tijd te nemen tijdens een baring, wordt niet betaald. Voor een inleiding of keizersnede wel. Dat is een perverse prikkel waar we vanaf moeten.”, zegt Cadee als toelichting op het rapport.

In Nederland is er een caseload van 105 vrouwen per verloskundige per jaar, waardoor barende vrouwen niet continu een verloskundige aan hun zijde kunnen hebben. Dit is haast het driedubbele van de caseload in ons omringende landen zoals Finland, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk*. Cadee stelt dat het belang van de continue begeleiding van een barende vrouw gewoonweg niet erkend wordt. Voor haar is het duidelijk: als er in meer verloskundigen geïnvesteerd wordt, kan de caseload omlaag en kunnen verloskundigen – net zoals dat in Engeland gebeurt – gedurende de hele baring de vrouw bijstaan. “Ik denk dat dat op den duur ook voor lagere zorgkosten zorgt, doordat vrouwen tijdens de bevalling minder angstig zijn.”, aldus Cadee.

Verloskundigen sleutelrol in geboortezorg

Verloskundigen hebben een belangrijke toegevoegde waarde bij de verbetering van de kwaliteit van de geboortezorg. Door het zorgdragen voor vroegtijdige preventie en adequate risicoselectie, de verbinding leggen tussen medische en sociale zorg, het geven van goede voorlichting en het bieden van continuïteit van zorgverlener, ontstaat er een vertrouwensband die in belangrijke mate bijdraagt aan een goede uitkomst van de zwangerschap met een gezonde start van het kind en een goede transitie naar het ouderschap. Dit is ook wat het SoWMy aanbeveelt.

Autonome verloskundigen

Het rapport pleit voor autonome verloskundigen wereldwijd, die opgeleid zijn volgens internationale standaarden, geregistreerd zijn, mogen blijven leren, ondersteund worden in het team en eerlijk beloond worden. Iedere vrouw heeft recht op zorg van verloskundigen. Cadee: “Natuurlijk is er soms óók medisch noodzakelijke zorg nodig van een gynaecoloog, maar als toevoeging en niet in plaats van de verloskundige. Oftewel: elke vrouw heeft een verloskundige, sommige vrouwen hebben ook een gynaecoloog. Dit is een investering in onze toekomst en zal zeker renderen. Het brengt ons kwalitatief goede zorg, gezondere en meer tevreden vrouwen en een betere start voor kinderen.”

*) Als we alle verloskundigen bij elkaar optellen (1e,2e & 3e lijn) zijn er 4.192 verloskundigen in Nederland, dat is ongeveer 2.45 op 10.000 Nederlanders. In landen waar we ons graag mee vergelijken is dat:

Zweden  12.75 per 10.,000 populatie
Finland 13.3 per 10.000 populatie
VK 6.59 per 10.000 populatie
Bron: https://www.unfpa.org/sowmy

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur