KNOV Winkelmandje (0) Menu

Onderwijsvrijstelling btw voor opleiders niet langer vanzelfsprekend

07 januari 2011

Sinds 1 juli 2010 is de onderwijsvrijstelling voor de btw gewijzigd. Met ingang van 1 juli bent u (of uw maatschap) in beginsel btw verschuldigd over alle ontvangen vergoedingen voor 'onderwijsdiensten'. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de ontvangen vergoeding vanuit de verloskundige opleiding of die van een echo-opleiding. Voor zover bekend is ook het opleiden van verloskundige studenten in de praktijk een onderwijsdienst in de zin van de btw. U bent echter over de tweede helft van 2010 nog géén btw verschuldigd als u de opleidingsovereenkomst al vóór 1 juli had gesloten. Dat zal in de meeste situaties het geval zijn.

Onderwijsvrijstelling btw voor opleiders, met terugwerkende kracht
Bent u recent (of in ieder geval na 1 juli 2010) gestart met opleidingswerkzaamheden en heeft u de overeenkomst daarvan na 1 juli 2010 gesloten? Dan zijn uw onderwijsdiensten vanaf 1 juli 2010 vrijgesteld van btw indien u vóór 1 april 2011 bent ingeschreven in het Register Kort Beroepsonderwijs (www.crkbo.nl). U dient zich daarvoor wel vóór 1 januari 2011 aan te melden bij het Register. Deze soepele regeling geldt slechts voor individuen (‘ZZP-ers’ in de terminologie van het Register), dus niet voor ‘onderwijsinstellingen’.

Onderwijsvrijstelling btw voor opleiders, vanaf moment van inschrijven
Start u binnenkort met opleidingswerkzaamheden en wilt u in aanmerking komen voor de onderwijsvrijstelling btw voor opleiders dan adviseert de KNOV dat u zich zo spoedig mogelijk aanmeldt en inschrijft in het Register Kort Beroepsonderwijs (www.crkbo.nl).

U ontvangt nog bericht
Over de vraag hoe u vanaf 1 januari 2011 om dient te gaan met de btw over vergoedingen voor onderwijsdiensten, ontvangt u naar verwachting de komende tijd bericht (of heeft u al ontvangen) van de organisatie die deze vergoeding uitbetaalt. Daaruit zal blijken of uw vergoeding per 1 januari 2011 wordt verhoogd met 19% btw. Mocht dit om budgettaire redenen niet gebeuren of heeft u deze informatie nog niet ontvangen, dan adviseert de KNOV dat u zich zo spoedig mogelijk aanmeldt en inschrijft in het Register Kort Beroepsonderwijs (www.crkbo.nl). Door opname in dit register wordt de vergoeding voor onderwijs vrijgesteld van btw.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid