KNOV Winkelmandje (0) Menu

Internationale onderwijsconferentie voor verloskundigen ​​over een leven lang leren

27 november 2013

Op 29 en 30 november organiseert de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) in samenwerking met de KNOV en de European Midwives Association (EMA) de 4e Internationale Onderwijsconferentie 2013 in Maastricht.

De nieuwste inzichten en onderwijsvormen op het gebied van verloskundig onderwijs worden gepresenteerd. Speciale aandacht is er voor toetsing, leren in de praktijk, wetenschap en leiderschap. Nederland is dit jaar gastland mede vanwege het feit dat de Academie Verloskunde Maastricht 100 jaar bestaat.

​Leiderschap en wetenschap

Onder de vlag van de Europese koepelorganisatie van verloskundigen (EMA), komen meer dan 200 verloskundigen uit 20 landen in Maastricht bij elkaar om te discussiëren over kennis in de breedste zin van het woord. “Iedere verloskundige is bezig met opleiden, onderzoek of zelf verder leren. De sturende en aanvoerende rol van verloskundigen, maar ook de academisering van de verloskunde staan tijdens het congres centraal”, zegt Rafael van Crimpen, directeur van de Academie Verloskunde Maastricht. Voor het hoger onderwijs zit de uitdaging volgens haar in hoe praktijk en wetenschap met elkaar gecombineerd kunnen worden. Dit aspect komt terug in de ‘evidence based midwifery’; de manier waarop ervaringen opgedaan in de praktijk, ingebouwd worden in het curriculum.

​Academisering verloskunde

Actueel is de Europese regelgeving rondom de 'bewegingsmogelijkheden’ van verloskundigen binnen de Europese Unie. Om dit te bewerkstelligen streeft de EMA naar 1 basisniveau voor alle verloskundigen in Europa. De nieuwe EU wetswijziging voor een gezamenlijke vooropleiding op vwo-niveau draagt hier aan bij. Vanuit onderwijsperspectief komt de recente toekenning van de bachelor of science voor verloskundigen aan bod. Het is voor het eerst dat een universitaire bachelor van 3 jaar gelijkgesteld is aan een afgeronde hbo-bachelor van 4 jaar.

​Keynote speakers

Professor Raymond de Vries is een van de sprekers tijdens het congres. Hij staat aan het hoofd van het lectoraat Midwifery Science en is door Zuyd aangesteld als hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, waar beide instituten aan de verwetenschappelijking van het verloskundig kennisdomein werken. Een andere interessante spreker is Soo Downe, Professor of Midwifery Studies aan the University of Central Lancashire, ook een autoriteit op het vakgebied van Midwifery Studies.

​Unieke geboortecultuur

Nederland heeft een unieke geboortecultuur, onder andere als het gaat om de vrije keuze van de zwangere om thuis te kunnen bevallen en de autonomie van de verloskundige. Internationaal is er veel belangstelling voor hoe ze dat kunnen inbedden in hun zorgsysteem en hun curriculum. Nederland wil graag op dit terrein een voorbeeldland zijn en de academisering van de verloskunde draagt daar aan bij.

Voor meer informatie over het programma en de sprekers kijk op: www.av-m.nl

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur