KNOV Winkelmandje (0) Menu

Inkoopbeleid zorgverzekeraars 2020

16 mei 2019

De zorgverzekeraars hebben in april hun inkoopbeleid voor 2020 gepubliceerd. In het Verloskundig Overleg Zorgverzekeraars (VOZ) wordt hier met de vier grootste zorgverzekeraars over gesproken en input op geleverd. In de komende periode worden ook de conceptovereenkomsten besproken in dit overleg.

Overzicht inkoopbeleid

In april zijn de door de zorgverzekeraars gepubliceerde inkoopstukken 2020 geanalyseerd en samengevat. Op die manier kunnen verloskundigen via een handzaam document kennis nemen van de belangrijkste punten uit het inkoopbeleid.

  • Analyse inkoopbeleid zorgverzekeraars 2020 (248 KB alleen voor leden)

Zorgen

Vanuit verschillende regio’s zijn zorgen uitgesproken over de inhoud van het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars. Ook de KNOV signaleert diverse pijnpunten in het inkoopbeleid. Zo lijken een aantal verzekeraars zich alleen te richten op de ontwikkeling richting een IGO met Integrale Bekostiging en te weinig op de doorontwikkeling en financiering van integrale zorg binnen de monodisciplinaire contractering of andere manieren van bekostiging. Dit terwijl het VWS-beleid erop gericht is dat de keuze voor een financieringsvorm aan de regio is. Ook wordt de mogelijke innovatieruimte (bijvoorbeeld voor taakherschikking en substitutie) die ingevuld kan worden via de module integrale geboortezorg of het max-max-tarief door een aantal verzekeraars teveel beperkt door de voorwaarden die aan de aanvraag worden gesteld. Op die manier kan de gewenste beweging van de juiste zorg op de juiste plek onvoldoende invulling krijgen.

Vervolg

In de komende periode wordt in het VOZ met de betreffende verzekeraars verder overleg gevoerd. Er wordt ingezet op overeenstemming tussen verloskundigen en de verzekeraars over de kwalitatieve voorwaarden in het beleid en de contracten. Indien noodzakelijk zal ook op andere niveaus met zorgverzekeraars worden overlegd. Uiteindelijk stelt de verzekeraar de inhoud van het inkoopbeleid en het contractaanbod vast. Verloskundigen hebben vervolgens de keuze om dit contractaanbod al dan niet te accepteren.

De meeste verzekeraars bieden rond de zomer hun contracten aan via het VECOZO-portaal. Over het algemeen sluit het inkoopportaal op 31 oktober.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en informeren u over de uitkomsten van de overleggen met de verschillende zorgverzekeraars.

Deelnemen in een I-VOZ?

Wilt u als verloskundige graag meedenken in een Intern Verloskundig Overleg Zorgverzekeraars (I-VOZ) en is er nog geen vertegenwoordiging vanuit uw regio? Dan kunt u zich aanmelden door contact op te nemen met de Helpdesk via: helpdesk@knov.nl. Ook voor vragen kunt u bij onze Helpdesk terecht.

Meer informatie over het Verloskundig Overleg Zorgverzekeraars en de contracten leest u op de website van de KNOV.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid