KNOV Winkelmandje (0) Menu

Eerstelijnspraktijken laten zien hoe het moet met ZiZo!

15 november 2011

Dit voorjaar hebben maar liefst 485 praktijken de zorginhoudelijke indicatoren via de Landelijke Verloskundige Registratie (LVR-1) aangeleverd Hiervoor hartelijk dank! Van deze praktijken hebben 311 praktijken ook de webenquête en etalageplus-informatie ingevuld. 22 praktijken hebben alleen de webenquête en etalageplus-informatie ingevuld en niet de LVR-1. Dit betekent dat 507 (van de in totaal 510) eerstelijns verloskundigenpraktijken hebben meegewerkt. Deze respons laat zien dat verloskundigen transparant zijn over de door hen geleverde zorg. 
 


Uitkomsten vergelijken
De verzamelde informatie geeft een goed beeld van de kwaliteit van de eerstelijns verloskunde. Van de Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN) hebt u inmiddels een rapportage over uw praktijkresultaten gekregen. In deze rapportage kunt u uw uitkomsten vergeleken met de andere praktijken die gegevens hebben aangeleverd.

Gegevens 2010 wel in gebruik, maar (nog) niet openbaar
De zorginhoudelijke indicatoren die uit de webenquête en uit de LVR-1 komen, geven een goed beeld van de kwaliteit van de eerstelijns verloskundige zorg. De analyse van de indicatoren heeft ook een aantal verbeterpunten aan het licht gebracht. Het gaat hier vooral om de bewerking van de data voor de kleinere praktijken en de case-mix correctie. Dit is nodig om een eerlijk en betrouwbaar beeld van uw praktijk te geven. Daarnaast worden niet alle gegevens goed ingevuld. Daarom heeft de Stuurgroep besloten dat de indicatorset pas openbaar wordt gemaakt als alle gegevens helemaal betrouwbaar zijn. Wel is met de stuurgroeppartijen afgesproken dat ze tot die tijd toegang hebben tot de gegevens. Stuurgroeppartijen als de Inspectie voor de Gezondheidszorg en zorgverzekeraars, kunnen (als de uitkomsten daar aanleiding toe geven) de gegevens gebruiken voor eventuele gesprekken met praktijken. Hieraan kunnen geen sancties verbonden worden. 
 


Verbetering indicatorset en analysemethoden
In 2012 wordt de indicatorset en de analysemethoden verbeterd. Daardoor is er in 2012 wel een goede meting van de indicatoren mogelijk. Dan worden de gegevens van 2011 (die in 2012 worden uitgevraagd) waarschijnlijk wel openbaar gemaakt.

Meer informatie
U wordt ter zijner tijd geïnformeerd over het invullen van de ZiZo indicatoren over 2011. Ga voor meer informatie naar de website via de banner

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur