Zaak

Laatste update: 11 november 2021
Plaatsingsdatum: 23 augustus 2021

De minimale veiligheidsnormen voor eerstelijns verloskunde zijn onder andere gebaseerd op standaarden, standpunten, de Verloskundige Indicatielijst (VIL), beroepsprofiel, Praktijkanalyse Instrument en wetgeving. Deze 10 normen maken de absolute grens van het ontoelaatbare duidelijk. 

Minimale veiligheidsnormen

De volgende 10 minimale veiligheidsnormen zijn voor de eerstelijns verloskunde opgesteld: 

  1. De verloskundige is ingeschreven in het BIG-register
  2. De verloskundige heeft in de lopende registratieperiode van vijf jaar tenminste 20 uur (gemiddeld 4 uur per jaar) deelgenomen aan de geaccrediteerde, door de KNOV vastgestelde modules van vaardigheidstraining spoedeisende handelingen. 
  3. De verloskundige (of de waarnemer) gaat direct na een noodoproep naar de cliënt toe of zorgt voor andere snelle, adequate zorg. 
  4. De verloskundige (of de waarnemer) is 24/7 bereikbaar en beschikbaar. 
  5. De verloskundige garandeert de continuïteit van de zorg voor cliënten 
  6. De verloskundige kan 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikken over de cliëntendossiers waarin alle relevante en actuele medische en sociale gegevens zijn vastgelegd. 
  7. De verloskundige draagt zorg voor een optimale handhygiëne in overeenstemming met de richtlijn Hygiëne en Infectiepreventie. 
  8. De verlostasen het zuurstof worden voor elke dienst gecontroleerd op compleetheid en werkzaamheid. 
  9. De verloskundige draagt er zorg voor dat alle instrumenten, medicijnen en materialen die gebruikt worden (zo nodig) steriel zijn en niet over de houdbaarheidsdatum heen zijn. 
  10. De verloskundige draagt er zorg voor dat de benodigde apparatuur aanwezig is en voldoet aan actuele eisen. 

 

Lees ook

Nieuws

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda