Zaak

Laatste update: 06 oktober 2021
Plaatsingsdatum: 07 september 2021

Hieronder staan veelgestelde vragen over de zzp-modelovereenkomsten. Lees deze goed door voordat je de modelovereenkomst gaat gebruiken.

  • De afspraken die worden gemaakt in de overeenkomsten zijn helemaal Wkkgz-compliant: de Wkkgz-vereisten bij samenwerking zijn volledig verwerkt; 
  • De afspraken in de overeenkomst zijn volledig geactualiseerd om de zelfstandigheid te versterken; 
  • De zzp’er moet zich verplicht inschrijven in het kwaliteitsregister. Dit is een eis van de zorgverzekeraars; 
  • Er zijn twee verschillende overeenkomsten: een opdrachtovereenkomst praktijkmedewerking en een opdrachtovereenkomst prak; 
  • Tijdwaarneming. 
 • Als deze overeenkomst bijvoorbeeld binnen een maand afloopt, dan kun je die gewoon laten doorlopen. Duurt het wat langer tot de oude overeenkomst afloopt, dan is het verstandig om de nieuwe overeenkomst te gebruiken. 

 • Een zzp-overeenkomst is een zogenoemde ‘overeenkomst van opdracht.’ Welk model je gebruikt is afhankelijk van de situatie: 

  • Als er sprake is van tijdelijke vervanging van een praktijkhoudende collega, bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie, neem dan de overeenkomst van praktijkwaarneming
  • Is er sprake is van tijdelijke extra capaciteit in de praktijk, neem dan de overeenkomst van praktijkmedewerking
 • Een modelovereenkomst is een overeenkomst die je kunt gebruiken als basis voor je eigen samenwerking. Deze maak je vervolgens op maat voor jouw eigen situatie, bijvoorbeeld door opnemen van namen, adressen, dagen, bedragen en soms nog andere elementen die van belang zijn om vast te leggen. Dit kun je toevoegen. Soms is het nodig om teksten te veranderen in de overeenkomst. Dat vereist wat meer aandacht.  Het aanpassen van de geel gearceerde passages betekent dat de waarde van deze overeenkomsten (duidelijkheid over werken buiten dienstbetrekking vooraf) vervalt. Aanpassingen in niet-gearceerde passages mogen vervolgens ook geen aanwijzing voor een dienstbetrekking opleveren. Als je aanpassingen doet, dan is het dus belangrijk om je goed te laten adviseren of dit geen nadelige fiscale gevolgen kan hebben. 

 • Nee, zeker niet. De feiten en omstandigheden bepalen bij een controle van de belastinginspecteur uiteindelijk of de zzp’er daadwerkelijk zelfstandig is. Beide partijen moeten dus daadwerkelijk werken zoals in de overeenkomst staat beschreven. Check daarom regelmatig of de schriftelijke afspraken nog overeenkomen met de dagelijkse praktijk.

 • De praktijkhouder en de zzp’er hebben een overeenkomst van opdracht afgesloten. Als het in de praktijk eigenlijk gaat om een dienstbetrekking, dan moet de praktijkhouder loonheffing inhouden. Bij de inkomstenbelasting wordt de zzp’er voor deze arbeidsrelatie niet gezien als ondernemer. Hierdoor kan de zzp'er niet meer fiscaal kosten aftrekken of gebruik maken van financieel aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten. 

 • Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Helpdesk via Mijn Helpdesk in MijnKNOV.

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda