Zaak

Laatste update: 06 oktober 2021
Plaatsingsdatum: 17 augustus 2021

Verloskundigen of verloskundige maatschappen met personeel in dienst moeten voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Het doel van de wet is te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en een acceptabel niveau van veiligheid in bedrijven. De overheid wil hiermee voorkomen dat werknemers ziek worden en gezondheidsschade oplopen. 
De wet geldt voor alle werkgevers, dus ook verloskundige werkgevers, en kent als belangrijkste verplichtingen: 

  • De werkgever heeft een ziekteverzuimbeleid. Hierbij laat de werkgever zich (verplicht) bijstaan door een gecertificeerde Arbodienst.  

    N.B.: Een werkgever is bij ziekte van een werknemer verplicht om de eerste 24 maanden het salaris door te betalen. Dit risico kun je verzekeren, inclusief de bijbehorende werkgeverslasten zoals sociale premies die boven op het brutosalaris komen. In de meeste gevallen is er sprake van een eigen risico van 2 tot 4 weken, waarvoor je als werkgever een reservering moet treffen. 

  • De werkgever is verplicht via een risico-inventarisatielijst de mogelijke risico’s die het werk met zich meebrengt, te inventariseren. Nadat de lijst is opgesteld moet je deze laten toetsen door de Arbodienst. Deze verplichting geldt ook voor kleine werkgevers. 

  • De verplichting om een bedrijfshulpverlener aan te wijzen geldt niet voor bedrijven met minder dan 15 werknemers. In dat geval kan de werkgever zelf optreden als bedrijfshulpverlener, op voorwaarde dat de werkgever beschikt over voldoende deskundigheid en ervaring op het gebied van de vastgestelde risico's die uit de risico-inventarisatielijst. De werkgever moet een goede vervangingsregeling treffen. 

  • Binnen de verloskundigenpraktijk zijn de risico’s over het algemeen beperkt. Wanneer je eenmaal een risico-inventarisatie hebt gemaakt, kun je beoordelen in hoeverre je deskundig genoeg bent om de risico’s zelf op te vangen. Pas daarna kun je beoordelen of deelname aan een cursus bedrijfshulpverlening zinvol is.  

  • De werkgever moet werknemers de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van een arbeidsgezondheidskundig- of een arbeidsomstandighedenspreekuur. Deze diensten koop je in bij de Arbodiensten. 

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma