Onderneming

Laatste update: 24 november 2021
Plaatsingsdatum: 23 augustus 2021

Alle vrouwelijke zelfstandigen die zijn bevallen hebben recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg. 
De regeling vermindert de financiële noodzaak voor zelfstandigen om tijdens de zwangerschap lange tijd door te werken en na de bevalling weer snel te beginnen. Dit geldt dus ook voor verloskundige praktijkhouders en waarnemers die (zijn) bevallen. 

De uitkering is gebaseerd op de winst van het afgelopen jaar, maar is maximaal even hoog als het minimumloon. De uitkering wordt óók verstrekt als je al recht hebt op een zwangerschapsuitkering op grond van een zelf afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

De uitkering moet vier tot twee weken voor de start van de verlofperiode worden aangevraagd. De regeling wordt uitgevoerd door het UWV. Je kunt de uitkering aanvragen op de website van het UWV. Je dient een zwangerschapsverklaring en een kopie van de aanslag inkomstenbelasting over het afgelopen belastingjaar mee te sturen. 
De KNOV heeft ook het informatieblad Zwangerschaps- en bevallingsuitkering opgesteld. 

Lees ook

Nieuws

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma