Peridos

Laatste update: 20 september 2021
Plaatsingsdatum: 10 september 2021

Verloskundigen met een contract bij 1 van de 8 Regionale Centra zijn verplicht om gegevens te delen met Peridos. Deze contracten omvatten het counselen over prenatale screening, het uitvoeren van 1e trimester screening: NT-metingen en laboratoriumonderzoek (de combinatietest) en het verrichten van structureel echoscopisch onderzoek. Verder worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening. 
In opdracht van het RIVM is de landelijke database 'Peridos’ ontwikkeld. 

Privacy 

Peridos moet ook voldoen aan strenge eisen die gesteld worden in het kader van privacy van medische gegevens. Er is geen verwerkersovereenkomst nodig tussen Peridos en de verloskundigenpraktijk. Peridos werkt namelijk niet in opdracht van de verloskundige. Toestemming is ook niet nodig. De zwangere moet wel worden geïnformeerd. Dit kan aan de hand van de folder Zwanger!.  

Dataset 

De datasets voor de diverse onderdelen van de aanlevering staan op de website van Peridos.

Handleiding registeren 

Voor de diverse eerstelijnssoftwaresystemen is er een handleiding voor het registreren van de gegevens voor Peridos:

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda