Net afgestudeerd en BIG-registratie

Laatste update: 08 december 2021
Plaatsingsdatum: 07 september 2021

Een net afgestudeerde verloskundige kan officieel pas zelfstandig bevoegd aan het werk als de inschrijving in het BIG-register een feit is. De inschrijfprocedure duurt minimaal een week, mogelijk langer. Hoewel een verloskundige wel bekwaam is op grond van het succesvol afronden van de opleiding, heeft het de voorkeur van de Inspectie om de werkzaamheden pas te starten als inschrijving in het BIG-register is voltooid.  

Tot de inschrijving voltooid is, kan een verloskundige iets regelen met de opdrachtgever en de afspraken vastleggen in een modelbrief.

De niet-geregistreerde en daarmee niet bevoegde verloskundige, kan als opdrachtnemer toch voorbehouden handelingen uitvoeren wanneer hij of zij hiervoor opdracht krijgt van een daartoe bevoegd verloskundige, niet zijnde de verloskundige waarvoor wordt waargenomen. 

Er moet sprake zijn van: 

  • Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap 
  • De opdrachtgever is deskundig en bekwaam, verantwoordelijk en kan beoordelen in hoeverre aanwijzingen, toezicht en tussenkomst redelijkerwijs nodig zijn. 
  • De opdrachtgever mag niet de verloskundige zijn waarvoor wordt waargenomen. 
  • Schriftelijk vastlegging 

 Vierdejaars studenten worden hierover ook door de opleidingen geïnformeerd. 

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda