Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG)

Laatste update: 11 november 2021
Plaatsingsdatum: 13 september 2016

Het doel van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) is meer concurrentie te krijgen in de zorg. Het belang van de cliënt staat hierbij voorop. 

Informatieplicht 

In de WMG staat dat zorgaanbieders een informatieplicht hebben. Zorgaanbieders moeten cliënten goed informeren over de prijs, de kwaliteit en andere eigenschappen van aangeboden zorg. Zo kan de cliënt bewust kiezen voor een bepaalde behandeling, een bepaald ziekenhuis of een verzekering. 

De Nederlandse Zorgautoriteit 

Alle prestaties en tarieven vallen onder de WMG. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet erop toe dat alle partijen zich aan de regels houden. De NZa stelt de prestaties en de daarvoor in rekening te brengen tarieven vast.

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma