Controle op verzekeringsgegevens (COV)

Laatste update: 11 november 2021
Plaatsingsdatum: 16 augustus 2021

Met de Vektis-standaard Controle Op Verzekeringsgegevens (COV) is na te gaan bij welke zorgverzekeraar(s) een cliënt een basisverzekering en een eventuele aanvullende zorgverzekering (AV) heeft afgesloten. Ook wordt de naam van het betreffende AV-pakket getoond. De standaard COV is beschikbaar op de website van Vektis. 
Het is belangrijk om via VECOZO of soortgelijke organisatie te controleren of en waar een cliënt verzekerd is. Uit zo’n controle kan blijken dat de verzekering tijdelijk is gestopt vanwege een betalingsachterstand. In dat geval wordt de verzekering weer van kracht als de cliënt een betalingsregeling heeft getroffen. 

Onverzekerden en wanbetalers

Onverzekerde cliënten hebben recht op medisch noodzakelijke zorg, ongeacht hun financiële situatie. Het CAK heeft hier een regeling voor. Onverzekerden moeten zelf hun rekening betalen, eventueel door een betalingsregeling te treffen. Alle Nederlanders zijn wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten. De Rijksoverheid spoort mensen op die niet verzekerd zijn. Als ze na twee waarschuwingen en boetes nog steeds niet verzekerd zijn, sluit het College voor Zorgverzekeringen (CVZ een zorgverzekering voor ze af. De premie van deze verzekering wordt ingehouden op het loon, de uitkering of een andere bron van inkomsten. 

Mensen die wel een verzekering hebben maar niet betalen, worden ook aangepakt. Zorgverzekeraars bieden verzekerden die de premie voor hun zorgverzekering niet betalen een betalingsregeling aan. Bij een premieachterstand van zes maanden meldt de zorgverzekeraar de wanbetalers aan bij het CVZ. Het CVZ houdt het geld dan in op hun inkomen. Iemand met een betalingsachterstand kan zijn zorgverzekering niet opzeggen en blijft dus wel gewoon verzekerd, waardoor zorgaanbieders hun declaraties gewoon vergoed krijgen. 

Financieringsregeling zorg ongedocumenteerde zwangeren 

De financieringsregeling voor de zorg voor ongedocumenteerde zwangeren die zelf de kosten van de zorg niet kunnen dragen, wordt uitgevoerd via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Zowel verloskundigen in de eerste lijn als ziekenhuizen kunnen hier een beroep op doen wanneer de ongedocumenteerde cliënt niet in staat is om te betalen. De zorg aan ongedocumenteerde cliënten kan voor 100% worden gedeclareerd. Alle verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen in Nederland kunnen dit doen. 

Zorgverzekeringslijn.nl 

De Zorgverzekeringslijn.nl informeert en adviseert consumenten en hulpverleners over de verplichte zorgverzekering. Zorgverzekeringslijn.nl vormt de schakel tussen aan de ene kant wanbetalers en (on)verzekerden en aan de andere kant zorgverzekeraars, gemeenten en hulpverlenende instanties.

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda