Achterstandstarief

Laatste update: 06 januari 2022
Plaatsingsdatum: 16 augustus 2021

Het speciale tarief voor verloskundige zorg voor cliënten uit achterstandswijken bevat een structurele opslag van 23% op het reguliere tarief. In het 'Informatieblad Achterstandstarief 2022' wordt de compensatie voor verloskundigen die zorg verlenen aan cliënten die wonen in achterstandsbuurten toegelicht. De relatie met het salaris van de verloskundige in loondienst komt hierin aan bod. 

Peildatum 

De manier om de achterstandswijken vast te stellen, sluit volledig aan bij de regeling voor de huisartsen. Voor de toepassing van het achterstandstarief gaat het om de woonadressen van de cliënten. De tussen de KNOV en ZN overeengekomen peildatum geldt als datum waarop wordt bepaald of een cliënt woonachtig is in een achterstandsbuurt. De Zorgverzekeringswet schrijft voor dat de kosten van (verloskundige) zorg worden toegerekend aan het jaar waarin de zorg is begonnen, tegen het tarief dat geldt bij aanvang van de zorg en bij de zorgverzekeraar waar de cliënt bij aanvang van de zorg is aangesloten. 

Lijst met achterstandsbuurten 2021 

De postcodelijst achterstandsgebieden wordt regelmatig geactualiseerd. Valt een cliënt niet in een van deze postcodegebieden, dan is er geen recht op het verhoogde tarief. 

Uitleg achterstandsgebiedenlijst 

In achterstandsbuurten is het gemiddelde inkomen laag. Er wonen relatief veel mensen met een uitkering of pensioen. Het percentage niet-westerse allochtonen is hoog en er zijn veel adressen op een klein oppervlak. Cliënten uit deze buurten doen vaker een beroep op de huisarts en de verloskundige dan cliënten uit andere buurten. Ze komen vaak met complexere problemen, vaak met een sociaal karakter. Hierdoor neemt de werkdruk toe. Voor een rechtvaardige verdeling van deze extra middelen bepaalt het NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) de achterstandsbuurten op grond van CBS-gegevens over: 

  • Het percentage 'niet-actieven’
  • Lage inkomens 
  • Het aantal adressen in de buurt
  • Het percentage niet-westerse allochtonen 

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda