Samenwerking tussen verloskundigen

Laatste update: 18 november 2021
Plaatsingsdatum: 05 november 2021

Je kunt je verenigen in een Kring, Coöperatie of Zorggroep. Hieronder lees je wat de meerwaarde is van het samenwerken en je organiseren in je regio als eerstelijns verloskundigen, en wat de verschillen zijn tussen de drie organisatieverbanden.

 • Als verloskundige kun je je met anderen verenigen in een coöperatie om: 

  • gezamenlijk een onderneming op te richten; 
  • gezamenlijke inkoop te organiseren; 
  • gezamenlijk scholing te bekostigen. 

  Met een coöperatie kan een praktijk doortastender optreden in gesprekken en contacten met andere partijen. 

  KNOV-informatieblad 'Coöperatie' 

  Het KNOV-informatieblad 'Coöperatie' geeft leden informatie over de inhoud van een coöperatie en de aspecten waarmee verloskundigen rekening moeten houden bij de oprichting ervan.

 • Van oudsher was de KNOV onderverdeeld in ongeveer 60 verloskundige kringen, waarvan de kringgrootte varieert van minder dan 10 tot meer dan 100 leden. Inmiddels is de kring niet meer het enige samenwerkingsverband tussen verloskundigen en zien we steeds meer coöperaties en zorggroepen ontstaan.

  Taken verloskundige kring

  In de kringen stemmen verloskundigen beleid en samenwerking af. Zij doen dat onderling binnen de kring; en in overleg met andere lokale en regionale partijen in de zorg. De verloskundige kringen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

   

 • Ook in de eerstelijns geboortezorg ontstaan zorggroepen, net als in de huisartsenzorg. Deze zorggroepen herkennen de noodzaak tot georganiseerd en gecommitteerd samenwerken binnen de eigen discipline en met andere partners en zorgverleners. Daarmee sturen ze zelf als zorgprofessional op de kwaliteit van de zorgverlening. Momenteel zijn er in drie regio’s zorggroepen eerstelijns verloskunde. Meerdere andere regio’s zijn in het proces van oprichting, anderen onderzoeken de mogelijkheden. 

  Doel van de eerstelijns verloskunde zorggroep

  Het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van de zorg, de samenwerking en de inzet van de zorgprofessionals. Een zorggroep wenst de beste kwaliteit te leveren door zowel monodisciplinair als in de keten:

  • Met behulp van data-analyse inzage te creëren in de geleverde kwaliteit
  • Onderlinge afspraken te maken over de gewenste kwaliteit
  • Kwaliteitscycli en innovatie in te zetten om de kwaliteit verder te verbeteren

  Hiervoor:

  • Faciliteert zij de verloskundigen in kwaliteitscycli, declaratieprocessen en evt bedrijfsvoering
  • Werkt zij nauw samen met relevante partner
  • Maakt zij afspraken maken met de zorgverzekeraars
  • Een zorggroep verkoopt aantoonbare en aanspreekbare kwaliteit van zorg.

  Hierdoor:

  • Loopt zij voorop in de ontwikkelingen in de geboortezorg
  • Bouwen de verloskundigen aan een duurzame netwerkorganisatie.

  Er zijn ondersteunde documenten opgesteld voor het opzetten van een Zorggroep.

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda