KNOV Winkelmandje (0) Menu

Capaciteitsproblematiek

Gepubliceerd: 16 september 2021, laatste update: 11 oktober 2021

Q&A - juridische vragen

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

8. Wat is de juridische definitie van een ‘calamiteit’ (in de zin van artikel 1 lid 1 Wkkgz)?

De definitie van een calamiteit is als volgt:

‘Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.'

Zie ook de website van de IGJ voor meer informatie over calamiteiten: Melding doen van een calamiteit

Met andere woorden, als een vrouw thuis bevalt terwijl zij gepland in het ziekenhuis zou bevallen en verder geen complicaties heeft, dan valt dit niet onder de definitie van een calamiteit. Dit is dan ook geen verplichte melding bij de IGJ.

9. Is het ook een calamiteit wanneer een cliënt thuis bevalt en het eigenlijk in het ziekenhuis gepland was?

Nee, dat is geen calamiteit in de zin van de Wkkgz.

10. Moeten we een thuisbevalling die eigenlijk gepland was in het ziekenhuis melden bij IGJ?

Nee, een bevalling die thuis plaatsvindt in plaats van in het ziekenhuis is geen calamiteit in de zin van de Wkkgz.

11. Waar houdt de verantwoordelijkheid van de verloskundige op?

Van belang is dat een verloskundige bij haar werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht neemt en daarbij handelt in overeenstemming met de op haar rustende verantwoordelijkheid voortvloeiende uit de voor de verloskundigen geldende professionele standaard als bedoeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Daarbij speelt ook mee (in het kader van capaciteitsproblematiek) wat er binnen het ROAZ wordt afgesproken over hoe de gevolgen binnen de keten van acute zorg worden opgevangen en hoe aan de bereikbaarheidsnorm kan worden voldaan. In de keten acute zorg maken de deelnemende zorgaanbieders afspraken over hoe dit wordt opgevangen.

Iedere beroepsbeoefenaar is aansprakelijk voor het eigen handelen. Dat geldt ook wanneer er wordt samengewerkt.

Overdracht aan een andere zorgverlener dient expliciet te gebeuren. Daarnaast dienen zorgverleners ‘verantwoorde zorg’ te leveren en spelen zoals hierboven ook al vermeld goed hulpverlenerschap en opvolgen professionele standaarden een rol. Bij de beoordeling wie aansprakelijk is speelt dit alles (onder meer) mee.

Ter informatie: de KNMG heeft een (algemene, niet specifiek gericht op de huidige situatie van capaciteitsproblematiek) Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg, onderschreven door de KNOV.

12. Wat gebeurt er juridisch gezien als een zwangere met eigen vervoer naar het ziekenhuis gaat en er onderweg een ‘calamiteit’ plaatsvindt?

Naar Nederlands recht draagt eenieder zijn eigen schade, tenzij een ander hiervoor aansprakelijk is te achten. Wanneer er onderweg iets gebeurt, zoals een ongeval, ligt de juridische verantwoordelijkheid bij de partij die aansprakelijk is voor het ongeval.

Indien een zwangere voor een bevalling naar een ander ziekenhuis moet uitwijken en er onderweg iets gebeurt in relatie tot de zwangerschap of bevalling, is het de vraag of het ziekenhuis waar de cliënt niet terecht kan onrechtmatigheid valt te verwijten. Een opnamestop is een uitzonderlijke situatie. Hiervan zal waarschijnlijk niet snel sprake zijn.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur