KNOV Winkelmandje (0) Menu

Capaciteitsproblematiek

Gepubliceerd: 16 september 2021, laatste update: 11 oktober 2021

Laatste updates

Artikel 'Capaciteitsproblemen: wat kunnen wij doen?'

Vijf verloskundigen onderzochten in de werkgroep 'Samen zorgen Eerste lijn' wat verloskundigen zelf aan de capaciteitsproblematiek in ziekenhuizen kunnen doen. Hoe kunnen zij minder naar het ziekenhuis verwijzen?

In nummer 2 van het tijdschrift De Verloskundige in 2021 deelt werkgroeplid en verloskundige Miriam van der Weijden de eerste bevindingen van het onderzoek in het artikel 'Capaciteitsproblemen: wat kunnen wij doen?'.

Realtime LPZ dashboard geeft geboortezorg inzicht in beddencapaciteit in de regio

Er lopen verschillende initiatieven om de capaciteitsproblematiek goed in kaart te krijgen en om een mogelijke oplossing te bieden. Een ervan is een vernieuwd capaciteitsdashboard dat inzicht geeft in de beddencapaciteit op de ziekenhuisafdelingen verloskunde en neonatologie.

In de regio Zuidwest-Nederland hebben de gezamenlijke geboortezorgprofessionals dit capaciteitsdashboard in gebruik genomen. In dit dashboard zien ze wat de beddencapaciteit is op de verlos- en verblijfkamers en de neonatologie-afdelingen van de ziekenhuizen in de regio. Omdat het dashboard direct gekoppeld is aan het ziekenhuisinformatiesysteem, is realtime informatie beschikbaar.

In één oogopslag zien waar plek is om te bevallen
Ziekenhuizen werken met het dashboard, maar het is vooral bedoeld voor verloskundigen. Zij kunnen via hun mobiele device direct zien waar er plek is voor hun cliënt om te bevallen. Dat bespaart tijd, maar geeft ook rust en duidelijkheid voor de vrouw en haar partner.

Over het LPZ dashboard
De tien ziekenhuizen en Geboortecentrum Sophia in de ROAZ regio Zuidwest-Nederland zijn aangesloten op het LPZ dashboard. Dit dashboard is onderdeel van het LPZ dashboard (Landelijk Platform Zorgcoördinatie ) dat de LNAZ faciliteert. Hierop zijn onder andere ook de Covid-beddencapaciteit en de SEH-capaciteit inzichtelijk.

Zoek je meer informatie over dit dashboard, neem dan contact op met projectleider Hiske Ernst-Smelt via capaciteit.geboortezorg@erasmusmc.nl

Brief aan Landelijk Netwerk Acute Zorg

Op 1 oktober heeft de KNOV een brief gestuurd aan professor Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. In deze brief uiten we onze grote zorgen over de huidige capaciteitsproblematiek, in het bijzonder in de regio's Utrecht en Zutphen. In de brief hebben we onze ideeën voor werkbare oplossingen waarbij de zwangere vrouw centraal blijft staan gedeeld. De werkgroep capaciteitsproblematiek krijgt volgende week officieel vorm, een actieplan en notitie met oplossingsrichtingen worden dan voorgelegd aan het bestuur.

Q&A juridische vragen rondom capaciteitsproblematiek

Afgelopen tijd kregen we vragen over de juridische verantwoordelijkheid of juridische consequenties van situaties of calamiteiten die voortkomen uit capaciteitsproblematiek.

Om jullie hierbij te ondersteunen hebben we de vragen en antwoorden op een rij gezet op deze pagina.

IGJ vraagt minister Hugo de Jonge om aandacht voor capaciteitsproblematiek

Naar aanleiding van de aanhoudende en toenemende capaciteitsproblemen in de geboortezorgsector, heeft de KNOV afgelopen tijd gesprekken gevoerd met landelijke partners. Zo ook met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die op 10 september in een brief aan minister Hugo de Jonge aandacht vraagt voor het wankel evenwicht in de zorgsector, en specifiek voor de geboortezorgsector.

Lees hier de brief van IGJ aan minister Hugo de Jonge.

Overzichtsnotitie capaciteitsproblemen
Daarnaast heeft de KNOV een opdracht uitgezet om de landelijke capaciteitsproblematiek in kaart te brengen in een overzichtsnotitie. Projectleiders Annemarie Poker en Lian Siebelt stellen komende weken een notitie capaciteitsproblemen geboortezorg op. Hierbij maken zij de problemen, oorzaken en gevolgen per ROAZ-regio inzichtelijk. Bij het schrijven van de notitie maken ze gebruik van de reeds aanwezig kennis in het land. Ook wordt er een werkgroep geformeerd om het gesprek te voeren over de problemen en om de aanbevelingen te bespreken.

Deelnemen aan de werkgroep?
Heb jij informatie die niet mag ontbreken of wil jij deelnemen in de werkgroep? Laat het ons weten voor 20 september. We zijn specifiek nog op zoek naar een klinisch verloskundige die wil aansluiten. De werkgroep komt bijeen donderdag 23 september om 20:00 uur via Teams. Mailen kan naar rvandersterre@knov.nl.

Update landelijke capaciteitsproblematiek

Al jaren is de KNOV regionaal en landelijk betrokken bij de capaciteitsproblematiek. Naar aanleiding van de aanhoudende en toenemende capaciteitsproblemen in de geboortezorgsector, heeft de KNOV heeft een opdracht uitgezet om de landelijke capaciteitsproblematiek in kaart te brengen in een overzichtsnotitie.

Plan van aanpak notitie capaciteitsproblemen
Annemarie Poker en Lian Siebelt, beide projectleider met een verloskundige achtergrond, stellen in de komende weken een notitie capaciteitsproblemen geboortezorg op. Hierbij maken zij de problemen, oorzaken en gevolgen per ROAZ-regio inzichtelijk. Bij het schrijven van de notitie maken ze gebruik van de al aanwezig kennis in het land. Ook wordt er een werkgroep samengesteld om het gesprek te voeren over de problemen en om de aanbevelingen te bespreken.

Heb jij informatie die niet mag ontbreken of wil jij deelnemen in de werkgroep? Laat het ons weten voor 20 september. Mailen kan naar Rosanne van der Sterre – Poolen, via rvandersterre@knov.nl.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur