KNOV Winkelmandje (0) Menu

Gegevensoverdracht JGZ

Gepubliceerd: 16 oktober 2013, laatste update: 28 oktober 2013

Standpunt

Het JGZ-standpunt 'Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidszorg' beoogt continuïteit van de zorg na de geboorte van het kind door een optimale gegevensoverdracht van kraamzorg /verloskunde naar de JGZ.

In 2011 is het standpunt 'Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidszorg’ door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) in samenwerking met de beroepsverenigingen en koepelorganisaties op het gebied van huisartsengeneeskunde (NHG), kraamzorg (Actiz en BTN), verloskunde (KNOV) en jeugdgezondheidszorg ontwikkeld. Het standpunt gaat over de overdracht van gegevens van de moeder, het kind en de gezinssituatie van kraamzorg en verloskundige naar de jeugdgezondheidszorg.

Doel van het standpunt

Het doel van het standpunt is de continuïteit van zorg voor kind en ouder optimaal te laten verlopen. De ervaringen uit de pilots vormen een bron aan informatie, waarbij knelpunten -waar mogelijk- worden opgelost om de landelijke implementatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Landelijk format van groot belang

Landelijk zijn er geen afspraken over deze overdracht. Vanwege continuïteit, vroeg signalering en tijdige interventie is het van groot belang dat een landelijk format bestaat om tot adequate gegevensoverdracht te komen. In diverse regio’s bestaan al afspraken tussen kraamzorgaanbieders, verloskundigen en JGZ over een overdracht met bijbehorende formulieren. De landelijke afstemming ontbreekt echter.

Het standpunt beschrijft een aanzienlijke hoeveelheid gegevens die dienen te worden overgedragen. Dit standpunt moet worden gezien als de gewenste situatie die uiteindelijk tot stand komt na zorgvuldige implementatie en volledig geautomatiseerde vastlegging van gegevens en koppeling van diverse automatiseringssystemen in de keten.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 030 369 09 00 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur