KNOV Winkelmandje (0) Menu

Stuurgroep Zwangerschap en geboorte

Gepubliceerd: 29 augustus 2013, laatste update: 01 juli 2014

In 2008 bleek dat in Nederland de babysterfte relatief hoog is in vergelijking met andere Europese landen. Toenmalig minister Klink van VWS heeft de Stuurgroep Zwangerschap en geboorte ingesteld.

Rapport 'Een goed begin'

De Stuurgroep Zwangerschap en geboorte heeft december 2009 een advies uitgebracht over de inrichting van de zorg rond zwangerschap en geboorte in Nederland. Aan dit advies hebben vertegenwoordigers van cliënten, beroepsgroepen, verzekeraars en relevante koepelorganisaties meegewerkt. Dit advies is de aanleiding voor veel veranderingen in de verloskundige zorg in Nederland. Ook de KNOV heeft deelgenomen. Alhoewel de Stuurgroep inmiddels is opgeheven, is het advies nog steeds relevant.

KNOV-visie rapport Stuurgroep

De KNOV heeft een visie geformuleerd op een aantal aanbevelingen uit het Stuurgroeprapport over de inhoud van de zorg.

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

KNOV-pilots

De KNOV heeft een aantal pilots opgezet naar aanleiding van het advies van de Stuurgroep:

College Perinatale Zorg

De Stuurgroep adviseerde een College Perinatale Zorg op te richten. Meer informatie over doelstellingen en betrokken partijen is te vinden op de website van CPZ.

Perinataal Webbased Dossier (PWD)

Een ander advies van de Stuurgroep Zwangerschap en geboorte ging over digitale gegevensuitwisseling in de perinatale zorg. De KNOV en NVOG willen met het PWD zorgen voor een betere gegevensoverdracht en –uitwisseling tussen betrokken zorgverleners in de verloskunde, zodat de communicatie ondermeer bij (acute) overdrachtsmomenten verbetert.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur