KNOV Winkelmandje (0) Menu

Districts Verloskundig Platform (DVP)

Gepubliceerd: 29 augustus 2013, laatste update: 31 oktober 2013

Een Districts Verloskundig Platform (DVP) is een regionaal overlegorgaan dat zich richt op regionale en lokale beleidsmatige knelpunten in de verloskundige zorg, nieuwe ontwikkelingen en/of op de condities voor samenwerking in de verloskunde.

Bijdrage aan versterking verloskunde

Het DVP functioneert als platform waarin zowel zorgverleners uit de eerste lijn als de tweede lijn strategische en beleidsmatige afspraken kunnen maken over het realiseren van een goede ketenzorg rondom zwangerschap, bevalling en kraambed. Het DVP kan zo bijdragen aan versterking van de verloskunde in het algemeen, een betere integratie binnen de eerste lijn en onderlinge afstemming van en met de tweede lijn.

Deelnemers DVP

Deelnemers zijn vertegenwoordigers van verschillende disciplines en organisaties: verloskundigen, (verloskundig actieve) huisartsen, gynaecologen, kinderartsen, kraamverzorgenden, cliënten, zorgverzekeraars en eventueel de lokale overheid of andere relevante organisaties. Op dit moment zijn er 9 DVP’s die zich bevinden in de regio Haaglanden, Friesland, Twente, Arnhem-Zevenaar en Gelderland.

Bijeenkomsten

Indien van belang, worden op een bijeenkomst gastdeelnemers uitgenodigd zoals bijvoorbeeld de ambulancedienst, neonatologen, ICT-aanbieders/-adviseurs of vertegenwoordigers van (ontwikkeling van zorg op het gebied van) prenatale screening (genetici, STBN, laboratoria, etc.).

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid