KNOV Winkelmandje (0) Menu

Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Gepubliceerd: 29 augustus 2013, laatste update: 31 oktober 2013

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) heeft als taak om het acute zorgaanbod in de regio in kaart te brengen en oplossingen te bedenken voor eventuele 'gaten' in de bereikbaarheid.

Belang voor verloskundigen

Het is van belang dat verloskundigen bij ROAZ-overleggen betrokken zijn, zodat er geen besluiten genomen worden rondom acute zorg waar zij niet achter staan.

Taken ROAZ

Om de gaten in bereikbaarheid in kaart te brengen, bekijken de 11 ROAZ-regio’s:

  • Wie welke zorg levert
  • Hoeveel mensen elke zorgaanbeider kan behandelen
  • Welke (in)directe afspraken de ketenpartners in de regio al hebben voor de aansluiting van acute zorg

Daarnaast houdt het ROAZ zich bezig met de voorbereiding op grootschalige inzet bij rampen.

Inrichting overlegketen

In een notitie over de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) en het ROAZ staan de afspraken over de inrichting van de overlegketen. Kijk voor meer informatie op de website van Landelijke Acute Zorg Nederland.

Meer informatie

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid