KNOV Winkelmandje (0) Menu

KNOV-kringen

Gepubliceerd: 29 augustus 2013, laatste update: 06 november 2014

De KNOV is onderverdeeld in ongeveer 60 verloskundige kringen, waarvan de kringgrootte varieert van minder dan 10 tot meer dan 100 leden. De kringomvang is afhankelijk van het gebied waar de praktijken zijn gevestigd.

Taken verloskundige kring

Kringen ondersteunen en voeren het algemene beleid van de KNOV op lokaal en regionaal niveau uit en bevorderen de onderlinge samenwerking. Deze taken staan beschreven in artikel 9 van de verenigingsstatuten. De kringen voeren deze taken onder meer uit door

 • het regelmatig voeren van onderling overleg;
 • het bevorderen van de efficiëntie in de organisatie van de praktijkvoering;
 • het bevorderen van de optimale organisatie van de verloskundige zorg door verloskundigen op lokaal en regionaal niveau;
 • het voeren van overleg met de overige beroepsgroepen, instellingen en andere organisaties, die op lokaal en regionaal niveau bij de verloskundige zorg betrokken zijn;
 • het uitvoeren van systemen van kwaliteitsbevordering en kwaliteitsbewaking;
 • het organiseren van activiteiten van lokaal niveau om zo de bekendheid bij het publiek over (de mogelijkheden van) verloskundige zorg door verloskundigen te vergroten.

In de kringen stemmen verloskundigen beleid en samenwerking af. Zij doen dat onderling binnen de kring; en in overleg met andere lokale en regionale partijen in de zorg. De verloskundige kringen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Organisatie verloskundige kringen

 • Verloskundige kring Kringreglement versie 2005 (PDF) (94 KB alleen voor leden)
 • Verloskundige kring Kringreglement versie 2005 (DOC) (56 KB alleen voor leden)

Handreiking kringbestuurders

De KNOV-kring biedt een geschikt platform om allerlei vorm aan samenwerking  te geven. De kring vraagt om een professioneel bestuur dat weet hoe zij zaken moet aanpakken. Het besturen van een KNOV-kring is geen eenvoudige zaak. Om kringbestuurders hierbij te ondersteunen is de handreiking kringbestuurders ontwikkeld.

Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor (nieuwe) bestuurders. Lees de handreiking door en analyseer hiermee uw eigen kringsituatie.

 • Handreiking kringbestuurders (695 KB alleen voor leden)

Kringzittersoverleg

Het KNOV-bestuur nodigt 2 x per jaar de kringvoorzitters uit voor overleg. Lees meer over de data van deze bijeenkomsten.

Training Kringbestuurders

De KNOV organiseert voor haar kringbestuurders de driedaagse management training Kringbestuurders. Lees meer over de inhoud en de data voor deze training.

Project Slagkracht KNOV-kringen

De KNOV organiseert op aanvraag het project 'Slagkracht KNOV-kringen'. De aanpak en inhoud van het project worden geheel op de kring afgestemd. Lees meer over de inhoud en voorwaarden.

Onkostenvergoeding Kringbestuurders

In sommige kringen is reeds voorzien in een onkostenvergoeding voor de inspanningen van actieve leden en kringbestuurders. De richtlijn in dit informatieblad beschrijft enerzijds de mogelijkheid een onkostenvergoeding eenvoudig maar volledig vast te stellen. Anderzijds staat beschreven hoe de (praktijk)bijdrage kan worden berekend en inning ervan georganiseerd.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid