Doula

  • De KNOV staat voor kwalitatief goede integrale geboortezorg voor elke vrouw voor, tijdens en na de bevalling. Volgens de zorgstandaard integrale geboortezorg heeft elke zwangere een coördinerend zorgverlener die zorgt voor de continuïteit van de zorg. In de praktijk is dit het geval in de eerstelijns zorg; bij overdracht naar de tweede of derde lijn wordt ook vaak de verantwoordelijkheid overgedragen. 

  • De KNOV pleit daarom voor continuïteit van 'zorgverlener' in de geboortezorg: een verloskundige of een klein team van verloskundigen die een vrouw begeleidt tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Continuïteit van zorgverlener leidt tot betere uitkomsten, minder medische interventies, meer tevredenheid bij vrouwen en een goede start van ouderschap. 

  • De discussie over de doula bevestigt de behoefte bij zwangere vrouwen aan goede begeleiding gedurende zwangerschap, bevalling en kraamperiode. 

  • Het is de keuzevrijheid van de zwangeren om, naast begeleiding door een zorgprofessional, gebruik te maken van een doula. 

  • Een doula kan voor een zwangere van toegevoegde waarde zijn, zolang de doula zich niet bemoeit met medische inhoudelijke zaken.