Concentratie van de zorg

  • Bij spreiding en concentratie van acute verloskundige zorg, staat voor de KNOV de continuïteit van zorg voor zwangeren voorop. 

  • De KNOV ziet erop toe dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars – volgens afspraken - geen besluiten nemen of stappen zetten in het sluiten van zorglocaties, zonder dat zij de randvoorwaarden voor de continuïteit van veilige verloskundige zorg met verloskundigen overeengekomen zijn. Wij maken ons hard voor de tijd die verloskundigen nodig hebben om goede afspraken te maken en randvoorwaarden goed te regelen.