KNOV Winkelmandje (0) Menu

KNOV Bestuurslid met een financieel-economisch profiel

Gepubliceerd: 26 maart 2021, laatste update: 01 april 2021

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen is dé landelijke beroepsorganisatie van verloskundigen en heeft ruim 3.700 leden. Zij streeft naar de beste zorg voor de (aanstaande) zwangere, haar partner en (ongeboren) kind vanuit een visie die een natuurlijk verloop van de zwangerschap en geboorte ondersteunt. De KNOV ondersteunt verloskundigen, verbindt hen en behartigt hun belangen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategische vertaling van de missie en visie van de KNOV én bewaakt deze aan de hand van vastgestelde resultaatgebieden.

De ontwikkelingen binnen de verloskunde zijn doorlopend in beweging. In deze dynamiek bepaalt de KNOV samen met haar leden waar de geboortezorg naar toe beweegt en wat de koers is voor het vak. Er is meer accent gekomen op specifieke regionale ondersteuning en samenwerking, o.a. bij het vormgeven van integrale geboortezorg. Om adequaat in te kunnen spelen op landelijke en regionale ontwikkelingen heeft de KNOV recent de transitie gemaakt naar een organisatie met een netwerkbenadering. Het besturen van de KNOV is dynamisch en vraagt een gecommitteerde inzet.

Per juni 2021 zoekt het bestuur KNOV een (extern) bestuurslid met een financieel-economisch profiel en ervaring op het gebied van good governance. De huidige penningmeester van het bestuur zal tot november 2021 aanblijven, waardoor een zorgvuldige overdracht geborgd is. De benoeming gaat om een periode van drie jaar met optie tot herkandidatuur van nog eens drie jaar.

Profiel

Van een kandidaat verwachten wij dat hij of zij beschikt over de kennis en ervaring, kunde en vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten zoals beschreven in onderstaand profiel.

Kennis en ervaring:
- komt voort uit de gezondheidszorg of non-profit sector;
- ervaring met financiën en financiële continuïteit;
- kennis en inzicht in financiële risico’s en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury;
- kennis van financieel-economische vraagstukken, gericht op beheersing en control (risicomanagement) en in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen;
- kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
- ervaring met compliance kwesties en integriteit van bestuur en organisatie;
- is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van good governance en heeft hierop een eigen visie.

Kunde en vaardigheden:
- is in staat in teamverband een duidelijke koers uit te zetten, waarbij de belangrijkste bijdrage ligt in een consequente focus op de ‘Why’ van de KNOV én op een consistente redenering vanuit de ‘Why’ waar het gaat om strategische doelrealisatie;
- is in staat goed te luisteren en te delegeren aan de directeur en het bureau waar het gaat om de ‘How’ en ‘What’ van de koers van de KNOV en vervult hierbij gevraagd en ongevraagd een klankbordfunctie;
- heeft het vermogen en de attitude om het beleid van de vereniging en vraagstukken die zich aandienen op hoofdlijnen te beoordelen, deze te beoordelen in relatie tot andere vraagstukken en risico’s waarmee de KNOV geconfronteerd wordt én deze te toetsen op ledenbelang, realiteitszin en koersvastheid;
- stelt het verbindend samenwerken voorop in denken en handelen en acteert rolvast richting de collega bestuursleden, directeur/bureau, leden en externe stakeholders. Verbinding wordt gezocht door het hanteren van de dialoogvorm in het onderling gesprek, zoeken naar complementariteit en het benutten van elkaars kennis en kunde.

Persoonlijke kwaliteiten:
- kenmerkt zich door een integere, verantwoordelijke en onafhankelijke opstelling;
- heeft het vermogen en de attitude om vertrouwen op te bouwen en uit te stralen;
- Is flexibel, haalt steeds het beste uit zichzelf, is veranderingsbereid, voldoende beschikbaar en stressbestendig;
- heeft een goed zelf reflecterend vermogen;
- is communicatief en in staat een boegbeeld rol te vervullen als de situatie daar om vraagt.

Ons bestuur kan niet excelleren zonder een gelijkwaardige gesprekspartner met een natuurlijke houding tot samenwerken, drive, kritische geest en passie. En daar hoort ook humor bij!

Tijdsinvestering & Vergoeding

- De bestuursfunctie vraagt een gemiddelde tijdsinvestering van 2,5 dagdeel per maand.
- Het bestuur kent een passende vacatieregeling.
- Jaarlijks bestuurs-deskundigheidsbevorderingsactiviteiten.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Carola Groenen, voorzitter KNOV (cgroenen@knov.nl), of met Richard van den Broek, de huidige penningmeester (rvandenbroek@knov.nl).

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Femke Witteveen, directiesecretaris KNOV (fwitteveen@knov.nl).

Sollicitatieprocedure

Stuur uw motivatie en CV voor 1 mei 2021 naar het KNOV-bestuur via het bestuurssecretariaat, door te mailen naar: directie@knov.nl. Op basis van de brieven zullen kandidaten die voldoen aan het profiel worden uitgenodigd voor een gesprek op 12 mei 2021 in de middag met de adviescommissie (bestaande uit 2 bestuursleden, 2 leden en de directeur), die een voordracht doet aan de Algemene Ledenvergadering op 25 juni 2021.

Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van de procedure.

Aan u wordt gevraagd om een Verklaring omtrent Goed gedrag (VOG) voor te leggen.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur