KNOV Winkelmandje (0) Menu

Verloskundig systeem Nederland

Gepubliceerd: 31 mei 2016, laatste update: 13 februari 2018

In Nederland hebben we een uniek verloskundig systeem. Verloskundigen gaan uit van het natuurlijke proces van zwangerschap en geboorte (fysiologie), vrouwen kunnen (in principe) zelf kiezen waar ze bevallen én verloskundigen werken zelfstandig. De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) ontleent haar bestaansrecht aan dit unieke verloskundige systeem.

Voordelen Nederlands verloskundig systeem

Verloskundigen in Nederland zijn ervoor opgeleid om zwangerschap en bevalling te behandelen als een normaal en natuurlijk iets. Zij zorgen ervoor dat er tijdens de zwangerschap en bevalling geen onnodige medische ingrepen plaatsvinden. Dat geldt voor alle verloskundigen: of ze nu werken in een verloskundigenpraktijk, een geboortecentrum of in het ziekenhuis. De voordelen op een rij:

  • Als er geen risico's zijn, kunnen vrouwen kiezen waar ze willen bevallen: thuis, in een kraamhotel of in het ziekenhuis (poliklinisch)
  • Zwangerschap en bevalling worden zoveel mogelijk benaderd als normale gebeurtenissen (fysiologische benadering-  geen pathologische)
  • In het geval van een medische indicatie wordt de vrouw begeleidt door bijvoorbeeld de gynaecoloog, de verloskundige en eventueel de arts-assistent in het ziekenhuis. Welke zorgverlener de vrouw begeleidt, hangt af van de medische indicatie, de wensen (bijvoorbeeld de wens voor medische pijnstilling) en de lokale afspraken
  • Verloskundigen en gynaecologen werken goed samen; bij complicaties krijgt de zwangere vrouw specialistische zorg in het ziekenhuis

Soorten verloskundige zorg

Eerstelijns verloskundige
Een zwangere vrouw (of een vrouw met een kinderwens) kan zelf een eerstelijns verloskundige benaderen voor de begeleiding van haar zwangerschap en bevalling. Een eerstelijns verloskundige begeleidt zwangere vrouwen bij wie de zwangerschap en de bevalling normaal verloopt. Dat wil zeggen: de zwangerschap verloopt zoals het hoort. Een eerstelijns verloskundige heeft een eigen verloskundigenpraktijk of werkt in een praktijk of een geboortecentrum.

Wanneer blijkt dat een zwangerschap of baring niet normaal verloopt, maakt de eerstelijns verloskundige een inschatting van de aard en ernst van de complicaties. Tijdens deze risicoselectie kijkt de verloskundige of er specialistische zorg nodig is. Als deze specialistische zorg nodig is, verwijst de eerstelijns verloskundige de zwangere door naar een verloskundig team in de tweede lijn (het ziekenhuis).

Tweedelijns verloskundigen
In het ziekenhuis begeleiden tweedelijns verloskundigen (ook wel klinisch verloskundigen genoemd) zwangere vrouwen met een verhoogd risico. Verloskundigen werkzaam in het ziekenhuis benaderen net als hun eerstelijns collega's de zwangerschap vanuit de fysiologie. Uitgangspunt blijft: het verloop van de zwangerschap en bevalling verloopt principieel niet anders, er is alleen meer controle nodig. Vrouwen die in het ziekenhuis moeten bevallen omdat zij medicinale pijnstilling wensen, worden vaak begeleidt door een tweedelijns verloskundige.

Klinisch verloskundigen maken deel uit van een verloskundig team in het ziekenhuis. Zij werken zelfstandig of onder verantwoordelijkheid of in samenspraak met de gynaecoloog. De gynaecoloog is en blijft medisch eindverantwoordelijk voor de begeleiding en controle van vrouwen bij wie een verhoogd risico bestaat op complicaties tijdens de zwangerschap en/of de bevalling.

Vergoeding verloskundige zorg

Verloskundige zorg is de zorg aan de (aanstaande) moeder en aan haar kind vóór en tijdens de zwangerschap én na de bevalling. Verloskundige zorg hoort tot het basispakket van de Zorgverzekering. Dat betekent dat de kosten voor de verloskundige, verloskundig actieve huisarts, gynaecoloog en kraamverzorgende vanuit de basisverzekering vergoed worden.

Verloskundigen krijgen een vast bedrag voor de begeleiding van de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode. Dit is een gemiddeld tarief. Verloskundigen krijgen niet meer of minder als bijvoorbeeld een bevalling langer of korter duurt. Alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zwangere krijgen ieder een hun eigen deel van de zorg betaald.

Afwachtend beleid
Op papier ziet afwachtend beleid – en de zwangere zo lang bij de verloskundige houden - er logisch uit. Maar in de praktijk werkt dat niet zo. Passie is wat verloskundigen drijft en niet geld. Al helemaal niet om iemand langer bij zich te houden. Als er iets aan de hand is met de baby dan sturen verloskundigen de zwangere door. Verloskundigen staan voor de beste zorg aan moeder en kind.

Zelfs is het zo dat de meeste verloskundigen langer bij de zwangere blijven als ze wordt overdragen naar het ziekenhuis. Dit doen ze omdat ze begaan zijn met de vrouw. Vooral als de bevalling anders loopt dan gepland. Voor verloskundigen is essentieel dat de bevallingservaring goed is. De zwangere moet zich gehoord voelen, het is iets wat ze de rest van haar leven meedraagt.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur