KNOV Winkelmandje (0) Menu

Integrale geboortezorg

Gepubliceerd: 31 mei 2016, laatste update: 13 februari 2018

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is voor integrale zorg én een goede samenwerking tussen alle geboortezorgprofessionals zodat we gezamenlijk de zorg verder optimaliseren. De beste zorg aan moeder en kind staat hierbij voor ons voorop. Met als uitgangspunt: bij de verloskundige (in de wijk of in het ziekenhuis) wat kan en bij de gynaecoloog of specialist wat moet. Dat is zinnige, laagdrempelige en zuinige zorg. Dicht bij de zwangere.

Samenwerking voor moeder en kind

Meer dan 3500 verloskundigen in Nederland werken dag en nacht samen met andere zorgprofessionals als kraamverzorgden, verpleegkundigen en gynaecologen om de beste zorg een moeder én kind te leveren. Ook maken verloskundigen in de regio afspraken met gynaecologen om de samenwerking te verbeteren en overdrachten soepeler te laten verlopen. En dat heeft resultaat: de babysterftecijfers nemen jaarlijks verder af!

Begeleiding vanuit de fysiologie: beste gezondheidsuitkomsten

Het vormgeven van integrale zorg kan op verschillende manieren, waarbij het 'midwife-led-continuity care’ model onze voorkeur heeft. Bij dit zorgmodel staat de verloskundige aan het roer als ‘casemanager’ of eerste verantwoordelijke in het zorgproces. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken (LancetCochrane) blijkt dat moeder en kind het meest positief zijn over hun zwangerschap en bevalling en de beste gezondheidsuitkomsten hebben wanneer de verloskundige vanuit de fysiologie de begeleiding coördineert en daarbij de regie- en verwijsfunctie heeft.

De verloskundige is specialist in het inschatten van risico’s. Een verloskundige heeft oog voor de individuele en sociale leefwereld van zwangeren. De verloskundige heeft tijd om de behoeften en wensen van zwangeren te bespreken. Ze kent haar thuissituatie, ze respecteert haar keuzes en neemt samen met de vrouw besluiten om haar te versterken. Dit ondersteunt een gezonde zwangerschap en geboorte. Verloskundigen coördineren het zorgproces, is de schakel tussen de huisarts, diëtist, ziekenhuis. Ze signaleren tijdig complicaties, overleggen en verwijzen wanneer nodig door naar andere specialisten in de keten. Het is niet voor niets dat het model van verloskundige zorg in Nederland door vele landen in de wereld wordt gebruikt als voorbeeld om medicalisering tegen te gaan.

Zinnige en zuinige zorg

In de Zorgstandaard staat goed beschreven hoe de basiszorg voor zwangeren eruit moet zien. En is er veel aandacht voor preventie, voorlichting, aanpak kwetsbare zwangeren en parallelle acties bij acute zorg. Alles om de zorg verder te optimaliseren. De KNOV is positief over de inhoud van de Zorgstandaard.

Gedegen onderzoek naar organisatiemodellen

De komst van de Zorgstandaard loopt vooruit op de uitkomsten van de pilots. De KNOV vindt dat eerst uitgezocht moet worden wat goede organisatiemodellen zijn, vóórdat deze ingevoerd worden. Om een omslag te maken naar een ander integraal zorgmodel is gedegen onderzoek nodig in de vorm van pilots. Dit om te kijken of en zo ja hoe de Nederlandse geboortezorg op effectieve en efficiënte wijze kan worden verbeterd. Het lijkt ons vanzelfsprekend dat de resultaten van de Cochrane review - een internationaal systematisch literatuuronderzoek van 13 internationale studies waar maar liefst 16.242 zwangeren aan deelnamen- hierbij worden meegenomen. 

Meer informatie

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid