KNOV Winkelmandje (0) Menu

Wat doet de KNOV?

Gepubliceerd: 01 november 2013, laatste update: 16 oktober 2020

Kwaliteitsprogramma

In 2018 is de KNOV met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een driejarig Kwaliteitsprogramma overeengekomen. Dit programma loopt van 2019 - 2021 en sluit aan bij belangrijke ontwikkelingen in de (integrale) geboortezorg. Vanaf 2020 worden de kwaliteitsgelden ‘Verloskunde’, onderdeel van de begroting van het ministerie van VWS. De middelen worden daarom niet langer door ZN, maar door ZonMw toegekend.

Publieke middelen
De kwaliteitsgelden zijn daarmee vanaf 2020 publieke middelen waarvan de doelmatige en effectieve besteding door VWS, via ZonMw, verantwoord moet worden aan de Tweede Kamer. Hierdoor worden aan de subsidietoekenning striktere regels gehanteerd. Er moet onder andere voldaan worden aan de Europese staatssteunregels. Om deze nieuwe werkwijze te implementeren heeft de KNOV met ZonMw kaderafspraken gemaakt over de wijze waarop de kwaliteitsgelden aangevraagd en verantwoord moeten worden. Onderdeel van deze afspraken is onder andere de inrichting van een commissie ‘Kwaliteitsbeleid’ die zich zal richten op de agendering, prioritering en selectie van onderwerpen en (deel)projecten die voor het kwaliteitsbeleid voor verloskundigen relevant zijn.
In overleg met ZonMw blijft het met ZN overeengekomen Kwaliteitsprogramma 2019-2021 de komende jaren wel het uitgangspunt voor de voorgenomen activiteiten. De projectaanvraag ‘Kwaliteitsgelden verloskunde (2020)’ is daarom voor een belangrijk deel op het genoemde programma gebaseerd.

  • Kaderafspraken ZonMw - KNOV kwaliteitsgelden (2 MB alleen voor leden)

Activiteiten
De projectaanvraag bestaat uit drie deelprojecten:

  • Deelproject A - Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden
  • Deelproject B - Implementatie kwaliteitsstandaarden
  • Deelproject C - Ondersteunende instrumenten beroepspraktijk

Toekenning
Op 30 april 2020 heeft de KNOV de projectaanvraag Kwaliteitsgelden ingediend. Op 15 mei liet ZonMw de KNOV weten positief te oordelen over deze aanvraag en de subsidie zal toekennen voor 2020.

Uitvoering
Het kwaliteitsprogramma wordt uitgevoerd door medewerkers van de KNOV in samenwerking met verloskundigen, zwangeren en ketenpartners als kraamzorg, huisartsen en gynaecologen.

Meer informatie

  • Kwaliteitsprogramma KNOV 2019-2021 (680 KB alleen voor leden)
  • Projectaanvraag kwaliteitsgelden Verloskunde 2020-01 (510 KB alleen voor leden)

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur