KNOV Winkelmandje (0) Menu

Wat doet de KNOV?

Gepubliceerd: 01 november 2013, laatste update: 21 mei 2015

Kwaliteitsprogramma

Kwaliteitsprogramma 2016-2018

In 2015 heeft de KNOV – in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) – een nieuw kwaliteitsprogramma 2016-2018 gemaakt. Met dit nieuwe driejarige programma wil de KNOV bereiken dat in meer regio’s integrale geboortezorg gerealiseerd wordt die – in samenwerking met ketenpartners - méér naadloos op elkaar aansluit en waarbij de (aanstaande) zwangere en haar zorgvraag centraal blijft staan. Dat de trend van toenemende interventies bij laag risico vrouwen wordt afgebogen en dat in meer regio’s passende begeleiding aan kwetsbare zwangeren gegeven wordt.

Het driejarige kwaliteitsprogramma wordt uitgewerkt naar jaarplannen. In december 2015 moet met ZN overeenstemming bereikt worden over het Jaarplan 2016.  

  • Kwaliteitsprogramma KNOV 2016-2018 (628 KB alleen voor leden)

Financiering kwaliteitsprogramma

De uitvoering van het Kwaliteitsprogramma wordt sinds 2006 gefinancierd uit premiegelden met als basis een tariefbeschikking van de NZa. Elk jaar legt de KNOV verantwoording af aan ZN over de besteding van de middelen.

Uitvoering kwaliteitsprogramma

Het kwaliteitsprogramma wordt uitgevoerd door medewerkers van de KNOV, waarbij zoveel mogelijk samenwerking wordt gezocht met verloskundigen, met zwangeren en met ketenpartners als kraamzorg, huisartsen en gynaecologen. Voor de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen wordt samenwerking gezocht met het Kwaliteits Instituut van Medisch Specialisten.

Jaarplan 2016

De KNOV heeft overeenstemming bereikt met ZN over de uitvoering van het Jaarplan 2016. Dit jaarplan hangt nauw samen met het Projectenplan 2016 dat ter vaststelling wordt voorgelegd aan de ALV van november 2015.

In het Jaarplan wordt de fasering van het geboorteproces gevolgd en kent de volgende projecten:

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 030 369 09 00 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur