KNOV Winkelmandje (0) Menu

Wat doet de KNOV?

Gepubliceerd: 01 november 2013, laatste update: 16 oktober 2020

Wat doen we?

De beroepsorganisatie KNOV is er van en voor alle verloskundigen in Nederland en streeft - net als de verloskundige - naar de beste zorg voor zwangere, haar partner en het (ongeboren) kind. Dat doen we door verloskundigen te ondersteunen, te verbinden en hun belangen te behartigen.

Uitwerken visie

De KNOV werkt aan het realiseren van de verloskundige visie. Drie pijlers vormen deze visie:

 • De zwangere vrouw die centraal staat.
 • De verloskundige die in het hele proces achter de zwangere vrouw staat.
 • De verloskundige keten waarmee de verloskundige samenwerkt.

De uitwerking van de visie gebeurt aan de hand van vier thema's die met elkaar samenhangen.

Stimuleren kwaliteit van verloskundige zorg

De KNOV stimuleert daarnaast de professionalisering en kwaliteit van verloskundige zorg. Dit vraagt van de verloskundige continue aandacht en inspanning voor de professionele ontwikkeling.

Lees meer

 • Ter ondersteuning biedt de KNOV onder meer (wetenschappelijk) gefundeerde richtlijnen en trainingen voor intercollegiale toetsing.
 • De KNOV speelt een rol in bij- en nascholing.
 • Ook zorgt de KNOV voor instrumenten voor kwaliteitsborging, waaronder het Kwaliteitsregister Verloskundigen en de KNOV-Praktijkaccreditering®.

Kwaliteitsprogramma KNOV

De KNOV maakt een 3-jaarlijks Kwaliteitsprogramma met als doel de kwaliteit van de verloskundige zorg te versterken door zorg te onderbouwen (richtlijnen), te implementeren (scholing) en te borgen (indicatoren en registers). Het programma wordt goedgekeurd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Belangen behartigen van verloskundigen

Als lid van de KNOV behartigen wij uw belangen in onderhandelingen met vele organisaties zoals de overheid, politiek en verzekeraars.

Lees meer

De KNOV:

 • treedt op als woordvoerder naar de overheid, andere beroepsorganisaties, zorgverzekeraars en vele andere organisaties in de gezondheidszorg.
 • onderhoudt contacten met de pers. Met woordvoerderschap wil de KNOV zich profileren als een sterke beroepsgroep met een duidelijke ambitie.
 • treedt op als wettelijk erkende vertegenwoordiger van haar leden in onderhandelingen over het inkomen en de marktpositie in de gezondheidszorg.Concreet gaat het om onderwerpen als taakherschikking, beroepskrachtenplanning, richtlijnen over samenwerking met derden, opleidingen eerste en tweede lijn en inkomens (normatieve honoraria en onkostenvergoedingen eerstelijn) en arbeidsvoorwaarden verloskundigen in de tweede en derdelijn.

Producten en diensten

De KNOV publiceert een groot aantal producten op het gebied van juridische en financiële zaken en praktijkorganisatie, ter ondersteuning van de verloskundige beroepsuitoefening.

​Samenwerken

De KNOV organiseert en faciliteert vele bijeenkomsten op landelijk en regionaal niveau tussen verloskundigen onderling en tussen verloskundigen en ketenpartners uit de geboortezorg.

Helpdesk en klachtenbehandeling

 • De helpdesk biedt antwoord op inhoudelijke vragen die via de telefoon of e-mail gesteld worden.
 • De verloskundigen zijn voorzien in een regeling die aan de wettelijke eisen op het gebied van klachtrecht voldoet. Leden van de KNOV zijn door hun lidmaatschap kosteloos aangesloten bij deze klachtenregeling. Voor niet-leden worden kosten in rekening gebracht per klacht.

Informeren over nieuwe ontwikkelingen

Als lid heeft u toegang tot een schat aan informatie en krijgt u producten en diensten waar u veel voordeel aan heeft.

Lees meer

Communicatie


De nieuwsbrief en de site van de KNOV bieden informatie over onderwerpen die van belang en actueel zijn voor verloskundigen. Via de interactieve delen van de site kunnen verloskundigen bijvoorbeeld naar waarnemers of praktijken zoeken. Leden hebben toegang tot alle informatie op de site. Voor niet-leden is niet alle informatie toegankelijk.

Tijdschrift voor Verloskundigen


Dit is het vakblad op het gebied van de verloskunde en verwante wetenschappen. Het stelt verloskundigen op de hoogte van relevante feiten en ontwikkelingen.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur