KNOV Winkelmandje (0) Menu

Vereniging KNOV

Gepubliceerd: 05 september 2013, laatste update: 16 april 2015

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste besluitvormende orgaan. De ALV besluit minstens 2 x per jaar over wijzigingen in structuur, beleid, organisatie en financiën van de vereniging. Besluiten worden genomen volgens het principe 'one (wo)man, one vote'. De ALV stelt de statuten vast en het bijbehorende huishoudelijk reglement. Lees meer over de data, de vorige notulen en de samenvattingen.

De ALV kiest uit haar midden de bestuursleden. Het bestuur kiest op haar beurt uit haar midden een voorzitter, vice-voorzitter en een penningmeester.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Lees ook:

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid