KNOV Winkelmandje (0) Menu

Vereniging KNOV

Gepubliceerd: 05 september 2013, laatste update: 16 april 2015

Geschiedenis

Meer dan honderd jaar geleden werd in Nederland de eerste regionale vroedvrouwenvereniging opgericht: de Bond van Vrouwelijke Verloskundigen (1898). In de jaren twintig van de vorige eeuw ontstonden twee overkoepelende organisaties: de Nederlandse R.K. Vereniging van Vroedvrouwen (1921) en de Bond van Nederlandse Vroedvrouwen (1926). In 1975 fuseerden beide verenigingen en kwam de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen tot stand. In 1998 werd deze vereniging het predikaat 'Koninklijk’ toegekend: de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

Ter gelegenheid van haar honderdjarige bestaan heeft de KNOV in 1998 een boek uitgegeven over de historie van de vereniging: "1898/1998: 100 jaar vroedvrouwen verenigd". Dit boek wordt niet meer herdrukt maar ligt ter inzage op de afdeling communicatie van de KNOV.

Verloskunde in de 18e eeuw

In het oktobernummer 2006 van het Tijdschrift voor Verloskundigen staat een artikel met de titel 'Het verloskundig onderzoek in de 18e eeuw' van dr. Houtzager. Dit artikel gaat niet in op de geschiedenis van de KNOV, maar wel op de geschiedenis van het vak.

Catharina Schrader: dagboek van een 17e eeuwse verloskundige

Catharina Schrader was een Friese verloskundige (1656-1746) die een dagboek bijhield van de ruim drieduizend bevallingen die zij begeleidde. Uit haar verslagen blijkt haar deskundigheid: zo deed zij al uitwendige versie (het draaien van de baby) en wist zij in vier gevallen van het levensgevaarlijke placenta praevia het leven van de moeder te redden.

De naar haar genoemde Catharina Schrader Stichting, opgericht door de KNOV, bestaat in 2010 dertig jaar. De stichting bevordert onder andere wetenschappelijk onderzoek in de verloskunde.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid