Wetenschap

Onder Wetenschap valt:

  • Het vormen en behouden van voldoende wetenschappelijk geschoolde verloskundigen ter ondersteuning van de hele beroepsgroep.
  • Het opstellen van een onderzoeksagenda in samenwerking met de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde en hooglerearen en lectoren Verloskundige wetenschap en het Childbirth Network (cliëntparticipatie).
  • Het participeren in onderzoeken van derden zoals TNO, waar uiteenlopende projecten op het gebied van zwangerschap en geboorte lopen. Diverse leden zijn hier op basis van hun specifieke expertise namens de KNOV betrokken. De KNOV participeert daarnaast in andere wetenschappelijke onderzoeken, zoals de RAAK-studie over ‘Evaluatie CTG in de eerste lijn’ (2020).

Verder zijn er leden actief als wetenschappelijk adviseur. Zij dragen bij aan ‘het empoweren’ van verloskundigen met wetenschappelijke antwoorden op uiteenlopende vragen van leden. Op die manier beschikken verloskundigen over meer betrouwbare informatie waardoor zorg aan moeder en kind wordt geoptimaliseerd. 

Anne-Marie Sluijs
asluijs@knov.nl
Programma: Wetenschap