Preconceptiezorg op scholen

Laatste update: 08 december 2021
Plaatsingsdatum: 07 september 2021

Een gezonde zwangerschap begint onder andere door in de preconceptionele fase na te denken over een gezonde leefstijl. Om jonge vrouwen hiervan bewust te maken, zijn in 2012 twee projecten gestart. Hierbij werden verloskundigen getraind om voorlichting te geven in het middelbaar beroepsonderwijs.
Toekomstige kwetsbare zwangeren zijn het beste te bereiken via het vmbo en mbo-onderwijs. Uit onderzoek van TNO bleek dat ROC-leerlingen een meer geïnformeerde keuze maken over gezond zwanger worden door de voorlichting en gebruik van de website nietofwelzwanger.nl. Informatie over een gezonde zwangerschap wordt gekoppeld aan relevante thema's rondom seksuele gezondheid. Hierdoor krijgen deze leerlingen meer kennis over het nemen van maatregelen om gezond zwanger te worden en een positievere houding over gezond gedrag.

Doorbreken van de vicieuze cirkel 

Laagopgeleide mensen vertonen vaker ongezonde leefgewoonten. Ze roken vaker en gebruiken vaker excessief alcohol. Ook hebben ze 2,5 keer meer kans op overgewicht en ruim 4 keer meer kans op obesitas.Vrouwen met een lage sociaaleconomische status hebben verhoogde kans op ongunstige zwangerschapsuitkomsten. Door in de preconceptionele periode deze vrouwen voor te lichten over een gezondere leefstijl, kun je de vicieuze cirkel doorbreken.  
Meer informatie rondom het project van de Veenkoloniën.

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Nieuws

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda