Zorgvragen buiten richtlijnen

Laatste update: 10 november 2021
Plaatsingsdatum: 21 juli 2014

De KNOV en NVOG hebben gezamenlijk de leidraad 'Verloskundige zorg buiten richtlijnen' vastgesteld. Deze leidraad biedt concrete handvatten voor het omgaan met verzoeken van zwangeren voor zorg buiten de richtlijnen. De leidraad is van belang omdat zwangeren steeds vaker duidelijke wensen hebben over begeleiding tijdens hun zwangerschap, bevalling of kraamperiode. Soms wijken deze wensen af van de op richtlijnen gebaseerde adviezen van zorgverleners. 

In de leidraad staat hoe zorgverleners samen met de zwangere vrouw tot een zorgaanbod kunnen komen dat zoveel mogelijk aan haar wensen voldoet en dat dit  voldoende veilig is. Een goede samenwerking tussen verloskundige en gynaecoloog is hierbij van groot belang. De leidraad is voorgelegd aan verloskundigen en gynaecologen. Op verzoek van de NVOG is de leidraad getoetst door de juridische afdeling van de KNMG. 

Specifieke zorgvraag buiten richtlijn: zwangeren die toediening van (bloed)transfusie weigeren 

De KNOV heeft in samenwerking met de Ziekenhuisinformatiedienst voor Jehovah's Getuigen een handreiking opgesteld voor de situatie dat een zwangere vrouw een bloedtransfusie en/of bloedproducten weigert. Deze situatie kan voor een spanningsveld zorgen tussen het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt en het bestaande medisch beleid. De handreiking gaat in op de geneeskundige Wilsverklaring en machtiging. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod: juridische aspecten, alternatieven voor transfusie met donorbloed, de rol van het ziekenhuiscontactcomité (zcc) van Jehovah's Getuigen, dossiervorming en samenwerkingsafspraken met de tweede lijn. 

De informatie uit deze handreiking is bedoeld om verloskundigen te ondersteunen in hun begeleiding van vrouwen die een bloedtransfusie en/of bloedproducten weigeren en bij het maken van samenwerkingsafspraken ten aanzien van vrouwen die bloed(transfusie) weigeren. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Lees ook

Nieuws

Overig

Werkgroepen

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda