Sectio in de anamnese

Laatste update: 17 september 2021
Plaatsingsdatum: 09 maart 2015

Het beleid bij een zwangerschap en bevalling na een eerdere keizersnede wordt in samenspraak met de zwangere bepaald. Meestal kan de verloskundige de zwangerschapscontroles doen, omdat er geen sprake is van een verhoogd risico tijdens de zwangerschap. Voor de bevalling is er wel een verhoogd risico, vooral in verband met de verhoogde kans (ongeveer 1%) op een uterusruptuur. De risico’s nemen toe als de zwangere meerdere malen een keizersnede heeft ondergaan. 
In Nederland is een vaginale bevalling na een eerdere sectio meestal het streven. Bij ongeveer 70% is dit mogelijk. Klinische observatie en CTG monitoring vanaf het begin van de baring worden aanbevolen. De bevalling zal dan ook plaatsvinden in de tweede lijn.

Samenwerking tussen verloskundige en gynaecoloog 

In de verschillende regio’s maken verloskundigen en gynaecologen samenwerkingsafspraken voor het begeleiden van zwangere vrouwen met een keizersnede in een vorige zwangerschap. Belangrijke afspraken zijn: informatie overdracht over de vorige zwangerschap en partus, de counseling over de bevalling en het moment van overdracht van de zwangere naar de gynaecoloog in de periode voor de bevalling.

Ondersteunend product 

De KNOV ontwikkelde een Time Task Matrix ter ondersteuning van verloskundigen in het VSV-overleg over de bevalling na een eerdere keizersnede. Met behulp van dit hulpmiddel kunnen multidisciplinaire afspraken en een zorgpad gemaakt worden. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Lees ook

Nieuws

Overig

Werkgroepen

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda