Schildklier en zwangerschap

Laatste update: 15 februari 2023
Plaatsingsdatum: 18 juni 2019

Een afwijkende schildklierfunctie is een van de meest voorkomende endocriene aandoeningen bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De meest bekende schildklierstoornissen zijn hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie. Hypothyreoïdie komt voor bij vier tot zes op de 1.000 zwangeren. Hyperthyreoïdie komt voor bij een tot vier op de 1.000 zwangeren. 

De Nederlandse Internisten Vereniging publiceerde in 2021 enkele nieuwe modules in de richtlijnendatabase betreffende schildklierfunctiestoornissen, waaronder ook enkele modules gelinkt aan zwangerschap.  

Factsheet en stroomdiagrammen 

De factsheet 'Schildklier en Zwangerschap' geeft een overzicht van fysiologie en pathologie van de schildklier, en overwegingen voor het verloskundig beleid. In de bijbehorende stroomdiagrammen
stroomdiagram schildklier & zwangerschap en stroomdiagram schildklier bij partus, postpartum en borstvoeeding) worden te overwegen beleidsstappen bij schildklierfunctiestoornissen weergegeven. 

Deze factsheet krijgt nog een update op basis van de nieuwe modules in de richtlijnendatabase.

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda