PROMISE

Laatste update: 09 december 2021
Plaatsingsdatum: 02 september 2021

PROMISE is een gezamenlijk project van het Longfonds, het Trimbos-instituut en Pharos. Het wordt gefinancierd door Nuts-Ohra. PROMISE is gericht op het verbeteren van de stoppen-met-rokenbegeleiding van vrouwen met een lage sociaaleconomische status. Voor deze aanpak is gekozen omdat de sociaaleconomische gezondheidsverschillen groot zijn. Om resultaat te bereiken is de V-MIS geoptimaliseerd en meer sensitief gemaakt. Daarnaast zijn elementen toegevoegd aan de stoppen-met-rokenbegeleiding. Het leren communiceren met laaggeletterden maakt deel uit van de training die zorgverleners volgen. Daarnaast leren zij gebruik te maken van een CO-meting als onderdeel van de begeleiding. 

Het PROMISE-project verloopt in vier fasen: 

  1. Doelgroepenonderzoek en ontwikkelen materialen 
  2. Implementatie in pilotregio's 
  3. Proces- en evaluatiestudie 
  4. Voorbereiding van een duurzame borging 

Pharos heeft een aantal laagopgeleide (aanstaande) moeders geïnterviewd over roken en zwangerschap. In het rapport "Ik wist dat ik wilde stoppen en gewoon een goede moeder zijn" staan de zijn de uitkomsten van de interviews beschreven. Dit rapport biedt handvatten aan zorgprofessionals om de begeleiding van (aanstaande) moeders bij het stoppen met roken te verbeteren. De interviews geven inzicht in de afwegingen die moeders maken om te blijven roken en in de succesfactoren bij het stoppen met roken. In het rapport staat beschreven: 

  • De achterstand die de vrouwen en kinderen hebben op het gebied van gezondheid; 
  • De leefwereld van deze vrouwen, de voor hen belangrijke waarden en de rol die roken daarbij inneemt; 
  • De opspelende emoties en mentale worsteling van deze vrouwen bij het stoppen met roken in relatie tot het (aanstaande) moederschap; 
  • Aanknopingspunten voor een gesprek over stoppen met roken.

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda