Preventie & behandeling van early-onset neonatale infecties

Laatste update: 30 maart 2023
Plaatsingsdatum: 30 november 2017

Early-onset neonatale bacteriële infecties zijn een belangrijke oorzaak van ziekte en overlijden van neonaten. Circa 2 per 1000 levendgeborenen krijgt een early-onset infectie. Vroeggeboorte, voortijdig en lang gebroken vliezen en koorts durante partu zijn factoren die deze infecties kunnen veroorzaken. Groep B streptokokken (GBS, Streptococcus agalactiae) en Escherichia coli zijn in 52-71% de oorzaak van de early-onset neonatale infecties.   

De multidisciplinaire richtlijn 'Preventie en behandeling van early-onset neonatale infecties' is een evidencebased onderbouwing van de preventie, herkenning, optimalisering van diagnostiek en behandeling van early-onset neonatale infecties bij pasgeborenen. Deze is bedoeld voor kinderartsen, gynaecologen, verloskundigen en huisartsen.    

De NICE richtlijn 'Antibiotics for early-onset neonatal infection: antibiotics for the prevention and treatment of early-onset neonatal infection' stond model voor de Nederlandse richtlijn. De handreiking 'Interpretatie aanbevelingen uit richtlijnen' beschrijft hoe de multidisciplinaire richtlijn tot stand is gekomen.   

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda