Macrosomie/ Positieve discongruentie/ LGA

Laatste update: 20 januari 2024
Plaatsingsdatum: 30 augustus 2021

Tijdens de zwangerschap kan een sterke groei van de baarmoeder optreden. Dit wordt positieve discongruentie genoemd. Een andere term is Large for Gestational Age (LGA), bij een geschat gewicht boven het 90e of 95e percentiel op basis van echoscopie. Na de geboorte wordt gesproken over macrosomie, bij een geboortegewicht > 4500 gram/>p90. 

Tijdens de zwangerschap wordt de groei van de foetus beoordeeld via uitwendig onderzoek, seriële symfyse fundus metingen, of met echoscopie. In 2021 komt er een nieuwe richtlijn ‘opsporing foetale groeivertraging’. Positieve discongruentie kan samenhangen met een bovengemiddelde groei van het kind. Maternale oorzaken die kunnen leiden tot positieve discongruentie zijn uterus myomatosis, overgewicht of diabetes gravidarum.

Macrosomie

In Nederland wordt 2% van de kinderen geboren met een geboortegewicht boven de 4500 gram, oftewel macrosomie. Dit is geassocieerd met diverse ongunstige geboorte-uitkomsten. Inschatten van het geboortegewicht voor de baring is echter lastig. Daarnaast verschilt het beleid bij LGA per ziekenhuis en per verloskundigenpraktijk. De factsheet 'Vermoeden van macrosomie’ beschrijft de screening en het beleid rondom LGA gedurende de zwangerschap en het routinematig inleiden van de baring bij vermoeden van macrosomie.

Ondersteunende producten

De factsheet Verdenking macrosomie is ontstaan vanuit een gezamenlijk product van de KNOV, Verloskunde Academie Amsterdam Groningen (AVAG) en Academie Verloskunde Maastricht (AVM) en de oprichting van een nieuwe werkgroep in 2022. Uit het samenvoegen van de eerdere factsheets ‘Vermoeden van macrosomie’ en ‘Positieve discongruentie’ is deze nieuwe facstheet ‘Verdenking macrosomie’ ontstaan. 

Lees ook

Ondersteunende producten

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda